Uilen in de kijker!

De Steenuil kast als nieuw

Door de steenuilenkast schoon te maken verminder je de kans op ziektes. De uiltjes krijgen de broedkamer niet goed schoon en hebben hulp daarbij nodig. Reden is de indeling van de kast: voor de toegang tot de broedkamer moet een haakse bocht gemaakt worden. Waarom? Wezels en bunzingen kunnen met hun lange lijf die bocht niet maken! en worden zo niet toegelaten!

Zaaien en poten in 2023

Volgens de werkzaamheden leek de zomer veel eerder dan 21 juni begonnen!

Nog steeds werken we op dinsdag en woensdag morgen in wisselende groepjes. Het werk stond onvermijdelijk ook in het teken van water geven, aan het nieuwe pootgoed en de plantjes en bomen die in het begin van dit jaar en eind vorig jaar de grond in waren gegaan. Nu zijn de frambozen rijp. Heb je ze ook al geproefd? En de pruimen komen eraan! kom je helpen met plukken en eventueel verwerken van de pruimen?

Naast de Koolrabi- en Pompoen-plantjes die vóórgezaaid waren,  hadden we ook nog Chrysantenstekjes gekocht en Reseda en Siberische kool gezaaid. Experimenten met karton en compost en houtsnippers hadden een wisselend resultaat. Direct zaaien in de licht bewerkte grond was geen optie; de kluiten droogden dan te veel uit. We hadden meer succes door de grond eerst met water modderig te maken en de modder rond de zaden aan te drukken. Herinnerde ons aan de kleutertijd! Op deze manier hebben we redelijk veel open stukjes gemaakt, waar de natuur weer met nieuwe soorten planten  zichtbaar wordt. Op de volgende foto zie je Reseda, een voedselbron voor allerlei soorten bijen.

Een mooi voorbeeld van die open stukjes is vlakbij het hek waar we het vorige jaar Pastinaak gezaaid hebben. Die zijn nu in bloei gekomen (Pastinaak is een tweejarige plant). Op een van de takken is een Koninginnepage neergestreken en een eitje afgezet. Haar rups was nu mooi zichtbaar! Hij zal zich nu al snel gaan verpoppen, want hij is al behoorlijk groot.

Haag gesnoeid met gevolgen…

Het snoeien van de heg langs de Santacker was afgelopen winter veel werk en het opruimen van de takken nog meer. We hebben er twee mooie stapels van gemaakt. Bij het begin van de lente was een van de stapels de broedplek van een eend, die haar eieren keurig bij elkaar legde. Een vos of havik heeft alleen een stapel veertjes van de eend achter gelaten. Van de eieren geen spoor meer!

NLDoet op 10 maart

We hebben dit jaar weer meegedaan met NL Doet van Oranjefonds. We hebben boompalen besteld voor de fruitbomen rij langs de zuidelijke sloot, om de takken langs het pad te kunnen leiden. Ook kleinere paaltjes met naamplaatjes langs een hele reeks oude appelrassen die we gekregen hebben.  Door de inzet van een groep werknemers van de Enexis Netbeheerder (en een paar van onze eigen vrijwilligers)  zijn alle palen en paaltjes de grond in geslagen! Petje af voor deze noeste werkers …

Een nieuwe lente …

De Lente is begonnen, een nieuw geluid is te horen. Al is dat niet allemaal positief. Twee bestuursleden van de Santacker, Ineke en Ton, hebben hun functie neergelegd. Best wel ingrijpend. We respecteren hun beslissing en bedanken ze voor alle inzet van de afgelopen jaren! De andere bestuursleden, Bart, Henk, Elieke en Leo blijven aan om het beleid verder vorm te geven. De eerste taak van dit viertal was het schrijven van het jaarverslag over 2022, dat je op onze website kunt vinden. Een en ander verandert niets aan het jaarverslag van 2022 dat nu te vinden is op onze website!

Ook Joachim, een van onze vrijwilligers, heeft afscheid genomen. Als bedankje aan hem hebben we hem eigenaar gemaakt van een Sterappelboom die hij zelf op de Santacker kon planten. We hopen dat hij vaak komt kijken naar de groei en smaak van de vruchten! Bedankt Joachim.

Natuurwerkdag op 4 november: geef bomen een tweede kans!

Op de natuurwerkdag van vrijdag 4 november doen we op De Santackergaard mee aan het initiatief van MeerBomenNu. Een mooi initiatief om bomen een tweede leven te geven!  Zoals op de Santacker b.v. frambozen op het pad beginnen te groeien ( en daar niet tot hun recht komen ), zijn er meer soorten die aftakkingen maken, zoals rozen, sleedoorn en duindoorn. Door die struikjes en bomen uit de grond te steken en weg te geven, helpen we elkaar aan diversiteit van groen en beleving van de omgeving.

Zin om mee te denken, mee te doen, of mee te groeien? Geef je op bij de website van de natuurwerkdag. Op vrijdag 4 november zijn we op de Santacker van 10 tot 14 uur. Wil je helpen? Graag!

Gedaan en nog te doen…

Mei 2022

Het dak van de bijenstal is versterkt en voorzien van vetplanten; het is nu af. Wat is de functie van die vetplanten? Ze zijn een extra voorbeeld van samengaan van techniek en natuur, en natuurlijk temperen ze de hete zon op het dak!  We vangen ook het regenwater op!  In een grote bak waar een heel stel kleine groene kikkers zich verzamelen.

De waterkwaliteit staat onder druk. We moeten het het Waterschap stimuleren om meer Riet te laten staan! Het zou zo leuk zijn als zij zich ook meer aan ons laten zien. Ik zal ze uitnodigen hiervoor! Riet zorgt ervoor dat het water gefilterd wordt door de wortelmassa en dus helderder wordt, maar ook dat het oude riet gebruikt wordt door Rietgors en Rietzanger als hun leefgebied.

De groei van de Reuzenberenklauw loopt de spuigaten uit: we moeten het onder de aandacht van beheer Park Lingezegen brengen. Het is een grote plant die geen andere planten duldt in haar nabijheid, en zich bovendien enorm uitbreidt, zowel met wortelstokken  als met zaadvorming.  Wel mooi trouwens, en een heel aparte geur!

Zaaien van soorten als Boekweit kan pas na de IJsheiligen omdat de kiemplanten gevoelig zijn voor nachtvorst. Oerrogge kan pas in het najaar gezaaid worden, maar Lathyrus kan nu al wel: bij de Tovertunnel, waar een aantal vaste planten zijn doodgegaan.

Honingklaver (foto links) in de buurt van de rietkap, Pastinaak en Lavas en Venkel zijn al wel gezaaid en komen nu op. De familie kan meekomen om het resultaat te bewonderen!

De winter nadert

17-11-2021

het werk op de Santacker is heel afwisselend. Op dinsdag van 10 tot 12 uur is een groepje bezig met de Rozen in de haag bij te snoeien. We treffen een stuk aan waar een draad nog niet gespannen is om de hogere ranken op te binden. Dat moet nog gebeuren. Op een andere punt, waar het pad doorheen loopt staan wel hoge rozen, die hebben een klimpaal nodig waar ze tegenop kunnen groeien! Ook is er een partij blad gekomen, die we kunnen gaan verdelen. Misschien komt volgende week weer een groepje leerlingen van de Vallei in Driel?
Op vrijdag van 10 tot 12 gaan we aan de slag met de Wilgentunnel, de slieten van de wilgen zijn immers weer te oogsten!


De winter is een stille tijd in de natuur met Kerst en Nieuwjaar als hoogtepunten…

In een vergadering van het bestuur kijken we al aan tegen de winter, die in december begint. Dan weer een Midwinterfeest? Nu willen we dat vieren met een verhaal en een vuurtje, en misschien een lied, op 30 december, 13 uur. Wil je meedoen? laat het even weten op info@santackergaard.nl


Ook nog in de winter is het Oranje fonds actief, met de NL Doet dag op 11 en 12 maart. Dan zouden we een blotevoetenpad kunnen gaan maken, de palen zetten, en de droge sloot verdiepen!
Is er ook een mogelijkheid de sloot die de scheiding vormt tussen de landbouwakker en de Santacker interessanter te maken? Nu neemt het gras het over. Misschien met het zaaien van Pastinaak en Venkel?
Dus:
– draad spannen
– twee palen voor de doorgang
– droge sloot verdiepen
– blote voeten pad ontwerpen en maken

Werken en foto’s maken

Een heel nieuw moment in ons bestaan: we zijn ook aanspreekbaar op de naam Santacker! Als je die intikt op de browser, kom je ook op de Santackergaard uit..

Nog iets nieuws:
we hebben op de Santackergaard een werk app ingevoerd, om af te spreken wie wel of niet komt op de werkdagen, en wat verder interessant is voor de werkers, bijvoorbeeld de vorderingen van de werkzaamheden.. Bijna elke dinsdagmorgen en vrijdagmorgen is er wel iemand van ons aanwezig..
Daarnaast hebben we een Santackergaard foto app groep, waarin we foto’s van vogels of planten of mensen (met toestemming alleen!) kunnen delen. Daarvoor moet je je opgeven, via info@santackergaard.nl!

Het werk vordert goed, we zijn druk geweest met kant en klaar compost verrijden naar de compost hopen, er is druk gemaaid met de zeis en de bosmaaier, de paden en kruidentuin zijn weer toegankelijk.
Ook zijn we begonnen met de druiven op te binden. De ranken zijn al aardig stevig aan het worden en de planten zitten vol bloemen. We kunnen niet wachten op de dag waarop de druiven rijp zijn en geperst kunnen worden: 3 oktober..
Minder mooi is dat de slakken met dit weer ook in opkomst zijn. Mooie dikke naaktslakken, maar ook verzot op jonge plantjes: die gaan we dit jaar missen, net zoals de Dahlia’s!

Wil je meehelpen met de druiven opbinden, de Rogge oogsten of zelfs dorsen of gewoon genieten van de prachtige natuur, dan ben je welkom op de Santacker, op dinsdagmorgen of vrijdagmorgen, er is altijd wel iemand die je meer kan vertellen!

Weken 20 en 21, 24 mei – 6 juni 2021

Hallo,

Na alle commotie met het bezoek van een groep jongeren hoop ik dat de rust terug keert. Ik heb het gereedschap dat rond slingerde mee naar huis genomen, het aangebrande hout ook, en telkens de rommeltjes weggegooid.
Als ik ze zie zal ik zeggen dat ik hun vader (opa?) niet ben die voor de dingen normaliter zorgt. Nu nog ze leren dat ze van bepaald bouwmateriaal afblijven zoals planken en tonkinstokken.


De komende tijd gebeurt er van alles op de Santackergaard.  De Dahlia’s gaan langzamerhand de grond in, de zonnebloemzaden zijn gezaaid en toegedekt.
Er komen twee groepen van de Suntewerfert, een basisschool in Elst, leren over de beestjes op het land en in het water.
Overal ontstaan nieuwe initiatieven die de natuur waarderen om hen heen en willen weten hoe dat kan samengaan met voedsel verbouwen in je eigen omgeving. Leerlingen en scholen zijn daar belangrijke schakels in. Voor wie zijn we eigenlijk aan het werk?
Daarom willen we zo’n groep jongeren niet zomaar wegsturen. Ze mogen ook een hut bouwen, de meesjes hun nestje zien bouwen, en hazen en fazanten, vleermuizen en bijen waarnemen, ze moeten alleen leren dat ze zelf ook een plek innemen die al of niet aangenaam is voor anderen.

De werkochtenden zijn nog steeds gezellig, daar komt nu ook NL Doet bij, op 29 mei in de ochtend. Doe je mee, geef je dan op bij de NL Doet site. Dan zien we vanzelf wie er mee doen. Het wordt so wie so niet druk, niet meer dan 7 vrouw en man.. Zoek op “Tovertunnel” .