Werkbericht week 42, 14 oktober t/m 20 oktober

Vorige week (41)  is onder andere de voorbereiding voor de 25 ste oktober van start gegaan. 55 mensen komen op bezoek, vrijwilligers op Landerij de Park. De druiven van de Santackergaard zijn nu gebotteld, in flesjes van 200 cl, in totaal 7 liter. We kunnen er 2 euro voor vragen! Ook de Rogge vindt aftrek: we rekenen 50 ct per zakje van 100 gram.  20 zakjes voor een tientje! Het zijn leuke zakjes! Ik heb er 20 gekocht om bij de honing cadeau te doen, en dat heeft geholpen!

Bij het herfstfeest waren ook de bloemen populair, mooie dahlia’s! Een bedankje voor de dansers die ons geholpen hebben.

Week 42 is een vakantieweek, voor sommigen van ons? Op de Santackergaard is er beweging op het gebied van keurmerken (Skal) : kan de Parkorganisatie de keuring en certificering van de Voedselbossen ter hand nemen? De intentie is er, en ook de intentie om daarvoor te betalen. Park Lingezegen heeft immers de gronden in eigendom. Dinsdag 15 oktober  is dit een van de onderwerpen op het 4 gaarden overleg. Ton wil er heen gaan. Voor de Santackergaard betekent het wel een boekhouding bij houden: wat gaat er in en wat gaat eruit. Voor de Parkorganisatie is het wel een vereiste dat de voedselbossen die willen meedoen gezamenlijk op trekken, met 1 penvoerder. Vereiste is natuurlijk wel de transparantie.

Woensdag 16 oktober komt wethouder Dimitri Horsthuis Tangelder naar de Santackergaard en andere gaarden, samen met de kinderburgemeester. De portefeuille van de wethouder is duurzaamheid. Voor de Santackergaard is duurzaamheid belangrijk op diversiteitsgebied: meer soorten planten en meer soorten dieren zijn belangrijk voor het natuurlijk evenwicht. Als het bijvoorbeeld erg droog is kunnen planten met minder waterbehoefte het overnemen van droogtegevoelige soorten. Meer soorten dieren betekent dat meer behoeften gedekt worden, bijvoorbeeld gekeken naar bestuiving. Duurzaamheid heeft ook betrekking op de organisatie: als meer mensen verantwoordelijk zijn voor een stuk grond als de Santackergaard,  zoals nu in de Stichting, is er meer draagvlak bij problemen, of bij successen!

Woensdagochtend is tevens de vaste werkochtend.

Werkbericht week 40, 30 september t/m 6 oktober 2019

De afgelopen week 39 stond in het teken van het dorsen van het graan. Rogge gaat goed, tarwe is veel stugger, moeilijker te dorsen. Het graan zit nu in de emmers.. te koop voor 1 euro per 100 gram. Het kaf kan verstrooid worden.
De paden zijn gemaaid, en liggen klaar voor bezoekers. De Dansakker is rond, de zaden van de Venkel kunnen geoogst worden. De bijen hebben hun wintervoer gehad en zijn onderdak, met een mooi isolatie kleedje.
De voorbereidingen voor 5 oktober zijn dus in gang gezet! we hebben een mooi recept gemaakt voor de rogge, en vraag of ook de andere recepten op de site geplaatst kunnen worden!
Ik heb een prachtig boek over wilde bijen gekocht, het Basisboek. Bij mij te leen.

Voorzichtig denken we na over het maaien van de akkers, en het roeren van de grond, zodat de groenbemester gezaaid kan worden!


Week 40 wordt erg nat, pas vrijdag kunnen we de laatste hand leggen aan de afsluiting van de zomer. Voor wie wil: vrijdagochtend, half 10 is er weer koffie en thee op de Santackergaard! Zaterdagmiddag dan het herfstfeest.


Groet, Leo