Wie zijn wij?

De Stichting Santackergaard is op 13 maart 2019 opgericht en gevestigd in Elst, gemeente Overbetuwe.

De stichtingsakte is opvraagbaar bij de Kamer van Koophandel, nummer 74276301, en het RSIN 859834347 (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer).

De Stichting heeft de volgende doelen, vastgelegd in artikel 2 van de oprichtingsakte:

 • Het beheren van De Santackergaard, een bloemen-, bijen- en voedselbos in Park Lingezegen, deelgebied De Park. De Santackergaard bestaat uit gronden met zowel agrarische als een  natuurbestemming op een wijze dat de wisselwerking tussen natuur, mens en samenleving wordt bevorderd;
 • Bevordering van natuurrijk beheer, gericht op natuurlijke diversiteit;
 • Het uitdragen van kennis en het verspreiden van informatie over natuurbeleving.

Tegelijkertijd wil zij open staan voor input andere natuurorganisaties (voedselbossen, Boerderij Lingezegen, IVN, KNNV) en vrijwilligers.

Bestuursleden

 • Voorzitter: Leo Starink
 • Secretaris: Elieke Ophoff
 • Penningmeester: Bart ten Westeneinde
 • Lid: Henk van Rheede

Het werk van de bestuursleden en andere vrijwilligers gebeurt zonder dat daar een financiële vergoeding tegenover staat.

Beleidsplan

Het beleidsplan voor 2021 vind je elders op deze website. Hier volgen in het kort de ambities die wij hebben:

 • De Santackergaard is er voor iedereen en heeft de volgende ambities:
 • Het natuurgebied beheren.
 • Voedsel en bloemen verbouwen volgens permacultuur principes. Dat wil zeggen dat de beplanting bestaat uit bomen, struiken, kruiden en wortelgewassen zoals in een bossysteem dat ecologisch stabiel is.
 • Het bevorderen van een samenspel tussen cultuur en de natuur. Dit kan door de speelse vormgeving van het terrein en ook door creatieve uitingen als muziek, tentoonstellingen, dans, jaarfeesten. Ook de aandacht voor bloemen en schoonheid van vormgeving is een cultuuruiting.
 • -Openstaan voor bezoekers om een grotere openheid te scheppen voor het belang van de natuur als leefomgeving. Dit wordt bevorderd door educatie aan scholen, lezingen, rondleidingen, open dagen.
 • Zorg en compassie voor elkaar als mensen die elkaar nodig hebben. Vrijwilligers zijn welkom en worden aangemoedigd hun ideeën in te brengen. De Santackergaard is een samenwerkingsproject.

Jaarverslag

Het jaarverslag van 2020 vind je elders op deze website. Het bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Wat is er dit jaar gebeurd op het gebied van beplanting, grond, het bijenjaar en monitoring
 • Wie hebben daarvoor gezorgd: vrijwilligers, scholen, bestuur
 • Hoe doe je dat: met aandacht voor organisatie, spiritualiteit en financiën

ANBI Status

Omdat we nu de ANBI status hebben, heb je meer mogelijkheden te schenken, al of niet met een bijzonder doel. Het bankrekeningnummer van de Santackergaard is: NL98TRIO0379625040.