Bijzondere beelden

September 2021

Dit is het Langlijfje, een zweefvlieg op de cichorei. Hij lijkt op een wesp om minder aantrekkelijk te zijn voor zijn roofvijanden. Dit verschijnsel in de natuur heet mimicry.

De vlinders zijn terug…

Met tientallen! Het lijkt dat ze allemaal tegelijk zich hebben verpopt en op de laatste bloemen zijn komen zitten, de herfstasters. Kijk maar op het filmpje!

Voedsel telen en biodiversiteit

Augustus 2021

Achteruitgang van de soortenrijkdom om ons heen is een vaak genoemd probleem bij het telen van voedselgewassen. Terwijl ons eigen gedrag zoveel uitmaakt!  hoe ga je om met de bodem, hoeveel “chaos” (ongewenste levensvormen)  durf je te aanvaarden? Leven met de natuur is erg verhelderend: de slakken die de jonge planten opeten (we hebben geen dahlia’s dit jaar, de jonge spruiten zijn erg geliefd!), de mussen die het graan te pakken nemen zodra het rijp is, de fazanten en duiven die de Rogge plat walsen om erbij te kunnen. We moeten opletten wat er wel goed gaat. Bij voorbeeld de Honingklaver, die schijnt tegen die “natuurdruk” op te kunnen, kijk maar bij de ingezaaide strook bij de Rietkap.

Om toch iets te kunnen zeggen over het effect dat we oogsten, doen we mee aan het project “voedsel uit het bos” . De biodiversiteit van de planten in een straal van 10 meter om een, voor het voedselbos kenmerkende boom heen, wordt bepaald. Later komt ook de bodemkwaliteit aan de beurt, en de opslag van koolstof in de boom. Allemaal manieren om te kijken of de natuur zich kan herstellen! Ook de opbrengsten van het land moeten we dan vermelden neem ik aan.  We zullen de boom in het centrum een vlag geven, dan kun je zelf een inschatting maken. In ieder geval de vlinders maken het goed, met name het Bonte Zandoogje. Ze buitelen over elkaar heen bij het open stuk rondom de bijenstal. Ook de Groene Loper, de verbindende wandeling tussen de voedselbossen is veel aantrekkelijker geworden, door de gevarieerde bermbegroeiing, applaus voor het beheer! Wilt u de stand van zaken voor o.a. vlinders en planten bekijken in het afgelopen jaar? kijk op het monitoringsrapport op deze site.

Nu volgen nog wat foto’s van het oogsten, en de mensen die ervoor zorgden. 
In de richting van de wijzers van de klok zie je achtereenvolgens de pruimenoogst, fatsoeneren van paden, nog niet geoogste moerbeien, oogst van rogge, oogst van een bijenzwerm en nogmaals rogge.

Misvormde vruchten veroorzaakt door schimmelinfectie

Schimmels van het geslacht Taphrina behoren tot de Zakjeszwammen of Ascomyteten. Na infectie van een plant scheiden ze stoffen af die leiden tot groeiafwijkingen in die plant.

In 2020 vonden we misvormde vruchten bij de Eldense blauwe pruimen, zogenaamde hongerpruimen, veroorzaakt door Narrentasje (Taphrina pruni).

In het voorjaar van 2021 zagen we soortgelijke afwijkingen op vruchten van Vogelkers (Prunus padus). Bij de linker pijl zie je een normale vrucht, en bij de linker pijl een misvormde. Toevallig stond de Vogelkers in een haag naast de pruimenbomen. Toch zouden de afwijkende vruchten van Vogelkers veroorzaakt zijn door een andere schimmel, namelijk Vogelkersheksenbezem (Taphrina padi).

Monitoring mossen

In 2018 is het monitoringsproject gestart, waarbij begonnen is aan de mossen onder leiding van Michel Zwarts, van KNNV Arnhem. Dit zijn in januari Michel’s waarnemingen voor het gebied Santackergaard:

Nederlandse NaamWetenschappelijke naamMicroscopie
OermosArchidium alternifoliumja
Gewoon smaragdsteeltjeBarbula convoluta
KleismaragdsteeltjeBarbula unguiculata
GeelkorrelknikmosBryum barnesii
BraamknikmosBryum rubensja
Gewoon krulmosFunaria hygrometrica
Gewoon knopmosPhascum cuspidatumja
Gewoon kleimosTortula truncataja

En de bijen, ze vliegen door

Zie je het stuifmeel aan de pootjes van de bovenste bij?


Helder blauw, van de Phacelia?

foto's Bart ten Westeneind

Zonnebloemhoofden

Na het oogsten van de rogge zijn we begonnen met de zonnebloemhoofden te verzamelen. Hoe ze te drogen zonder de vogels nu al de kans te geven ze te pakken te nemen? En wat is het nat geweest… nu wordt het gelukkig weer droger.

 

Santackergaard-wat is het nat geweest