Een nieuwe lente …


De Lente is begonnen, een nieuw geluid is te horen. Al is dat niet allemaal positief. Twee bestuursleden van de Santacker, Ineke en Ton, hebben hun functie neergelegd. Best wel ingrijpend. We respecteren hun beslissing en bedanken ze voor alle inzet van de afgelopen jaren! De andere bestuursleden, Bart, Henk, Elieke en Leo blijven aan om het beleid verder vorm te geven. De eerste taak van dit viertal was het schrijven van het jaarverslag over 2022, dat je op onze website kunt vinden. Een en ander verandert niets aan het jaarverslag van 2022 dat nu te vinden is op onze website!

Ook Joachim, een van onze vrijwilligers, heeft afscheid genomen. Als bedankje aan hem hebben we hem eigenaar gemaakt van een Sterappelboom die hij zelf op de Santacker kon planten. We hopen dat hij vaak komt kijken naar de groei en smaak van de vruchten! Bedankt Joachim.