Nieuwsbericht 7, november 2019


Voorbereiding op de winter

Begin november zijn dan eindelijk de stoppels van het graan en het overblijvende “onkruid”  ondergewerkt, met een tractor met brede wielen, dus de grond is nog steeds mooi los. Niet zo diep als met ploegen en de grond is weer zaai klaar voor de winter.. De kosten zijn ook wel relatief groot, maar aan de andere kant is zoiets niet meer met de hand voor elkaar te boksen. En het betekent dat de grond ook weer ingezaaid kan worden. Het idee is om minder graan te zaaien, en dat in blokken, afgewisseld met honingklaver. Een strook van het smalle stuk aan de kant van de haag niet met graan, maar met zonnebloemen, klaver en bonen. De andere helft is al ingezaaid met tarwe, die we nog over hadden van het vorige jaar.

De patrijzen en fazanten hebben genoten van het overblijvende graan, de tarwe was best moeilijk te oogsten en te dorsen, afgezien nog van die grote hoeveelheden.

Een vergeten groente

De kliswortel was behoorlijk “aanwezig”, het schijnt dat de wortels te eten zijn. Kliswortel was lang volksvoedsel, in de Middeleeuwen werd hij in heel Europa aangeplant. Dit is dus pas echt een ‘vergeten groente’!

Ik heb het geprobeerd, maar zo laat in het jaar was die aardig verhout! Volgend jaar beter!

Die mooie prachtige wilg gekortwiekt

De wilg met haar prachtige haardos… de takken liggen nu op de grond, klaar om te verteren en voedsel te zijn voor beestjes en schuilplaats voor egels en muizen. De steenuilenkast open en bloot zichtbaar, misschien voor de Steenuiltjes niet zo leuk? Er hebben steenuiltjes gebroed! Dat werd bekend op de avond van de Monitoringsgroepen, die zich ontfermd hebben over de verschillende soortgroepen van planten, dieren en grond- en waterkwaliteit. Heeft u belangstelling om een keer mee te lopen en te tellen wat er te zien is aan bij voorbeeld vlinders, laat het weten..

Vrijdag 22 november is er Groen Café!

Op Landerij de Park is vrijdagavond van 19.30 tot 22 u Groen Café, waar de voedselbossen centraal staan. Leuk die aandacht voor de dingen die er rondom Landerij de Park gebeuren, en hun eigen dynamiek kennen. Elk Voedselbos is weer anders en dat willen we weten!