Nieuwsbericht 4, december 2020

De rogge is geoogst en weer gezaaid

Op de foto van 20 juni zie je het inmiddels geoogste roggegewas. Deze Rogge is inmiddels geoogst, en de nieuwe oogst is te koop! Wat een genot om de rogge te eten, net als rijst, maar dan met nog iets meer “bite”.
Het nieuwe roggegewas is inmiddels gezaaid, zoals te zien op de foto van 30 0ktober.

Foto van 6 juni 2020

Foto van 30 oktober 2020

De winter in aantocht…

Na veel veel te warme herfstdagen komt dan eindelijk de winter in zicht, met kou en vorst aan de grond. Gelukkig zijn de Dahlia’s eruit en hebben een plekje gevonden op Boerderij De Santacker. Ook de bladeren van verschillende soorten bomen hebben een plek gevonden op de Santackergaard; de moeilijk verteerbare op de paden, de overige op de composthoop. Die begint eindelijk vorm te krijgen.
En wat is het leuk op de Gaard! Kom gerust eens langs, op dinsdag, woensdag en vrijdagochtend zijn we bijna zeker aan het werk! Elke week is er weer wat anders te doen, van rozen snoeien tot wilgen bijwerken en grond bewerken.. keus heb je altijd!

De bottels hangen nog aan de rozenstruiken!

Een rondleiding op de Santackergaard…

(Verslag van Ineke Middendorp-Sonneveld)

Zaterdagmiddag 10 oktober jl. verzorgden Antonius en ik een rondleiding over het voedsel/bloemen/bijenbos de Santackergaard: de ronde gedaan over het perceel, verteld over wat er zoal was, met de vragen over onkruid en distels: hoe ermee om te gaan? Maaien of uittrekken, omdat ze te veel de andere planten verstikken? Of juist niet. Ze hebben ook hun nut: van diep uit de grond brengen ze heilzame stoffen naar boven. Na ruim een uur verzamelde de groep zich weer voor een afsluitend woord. Een paar laatkomers voegden zich er nog bij en zeiden:  ‘Hebben jullie ook dat dode puttertje in de struiken zien hangen?’  Nee, niemand had dat gezien. Er stond een koud windje en de lucht donkerde dreigend grijzer. Het bezoek kleumde. Het was tijd om te gaan.

Antonius en ik waren benieuwd naar het puttertje, en liepen terug. Al gauw vonden we hem, vreemd verstrikt hangend in de klissen van een struik. Zich vast gevlogen. Hij wapperde als een vlag  heen en weer in de wind. We maakten foto’s, pakten de struik vast, zodat het niet te erg zou bewegen. Maar daardoor viel hij op de grond. Antonius raapte  hem op en ontdekte verbaasd dat het nog leefde. Hij besloot om hem neer te leggen op een beschut plekje om bij te laten komen. Maar zodra het puttertje de vrijheid voelde, sloeg hij zijn vleugels uit, vloog op en verdween, hoog in de grijze luchten. Het begon zachtjes te regenen.
We hebben later onze gasten van die middag laten weten dat hun opmerkzaamheid mede heeft geleid tot de redding van het puttertje.

Omnia rustica (Allemaal landelijk)

(een gedicht van Ans Hovius)

De herfst treedt schoorvoetend in
zoals elke relatie begint met open eind.
Gister zag ik de eerste kruisspin
van dit jaar, zij zat in het midden
van haar web – gesponnen – tussen tuinbank
en plantbak, blauwgroen maagdenpalm in.
Krachtig en kwetsbaar het ragfijne web

Laat mijn tranen zijn, een kruissprankelend
levensweb – gespannen – tussen aard en maan
én andersom; met veerkracht in.
Dit is het landen in mijZelf
want er is niemand zoals ik
die zodanig thuiskomt
in – Omnia Rustica – mijZelf

Winterfeest

Als afsluiting van het jaar vieren we het midwinterfeest, op 26 december, tweede Kerstdag.
Met mogelijk bezoek aan de Gaard van de herders met hun Ezels, op zoek naar een glas warm druivensap, een vuurtje en  een lied in de winterkou! Kom je ook? Tussen 13 en 15 uur, een welkom, met 4 tegelijk in een groepje ( corona proof ). Dan kunnen we elkaar nog wel zien en horen.. je moet je wel even aanmelden, op info@santackergaard.nl, of bel even op, Leo Starink, 06 37403725.

Deze ezel is van Elieke Starink

Tot de volgende keer! Leo Starink

Nieuwsbericht 3, augustus 2020

Het nut van stikstofbindende planten

Bij het definiëren van de Voedselbossen komen we natuurlijk ook de vraag tegen hoe we de grond bewerken en de bodemvruchtbaarheid kunnen vergroten, aangezien we ook vruchten en granen oogsten en dus voedingsstoffen afvoeren. Bij ons experiment met inzaaien van Klavers als bodembedekker op de schouwpaden blijkt dat er best een dichte kruidenlaag kan ontstaan na het inzaaien, waar minder gras, brandnetels en distels groeien. Klaver en andere vlinderbloemige gewassen zijn ook in staat om stikstof uit de lucht om te zetten in verbindingen die voor de groei van gewassen noodzakelijk zijn. De stikstofbinding gebeurt door bacteriën die in wortelknolletjes leven! We zouden ook nog de klaver kunnen maaien en als meststof gebruiken op andere gewassen op de Santackergaard.

In een onderzoek van Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) en het Louis Bolk Instituut komt de benutting van vlinderbloemigen in duurzame landbouw aan de orde en wordt verder uitgewerkt. Ook de uitspoeling van nitraat wordt onderzocht: de klavers kunnen zelfs de neerslag van stikstof verwerken en zodoende minder uitspoeling realiseren als met andere begroeiing.

Het zomerfeest van 26 juni

Terugkijkend op het Zomerfeest op 26 juni zijn we dankbaar om het toch gedaan te hebben, ondanks alle onzekerheden: te warm, te corona.

Ineke van Middendorp, voorzitter van de Stichting Santackergaard, vertelde over de noodzaak van leegte of een draaipunt in het midden van de cirkel ( zoals stilte binnen de muziek noodzakelijk is) met aansluitend een meditatieve wandeling in de boomcirkel die ongeveer halverwege de Santackergaard ligt.

En dan toch een verhaal van Marion Teeuwen (we zien haar vaak in De Park met haar schapen bezig) over de Solognotes schaapskudde die door heel selectief te begrazen (waar nodig) de biodiversiteit lijkt te vergroten.

Ze had de schapen bij deze gelegenheid thuisgelaten, omdat die bij dat warme weer veel schaduw nodig hadden.

Ans Hovius kwam spontaan met een voordracht van een eigen gedicht, mooi toch? Kijk maar! Zo mooi geschreven…

Bedding van zijn
Als zomer briesje wind op een zomerse dag
Ontwaak je in mij in warme herinnering
Mijn, ons moeder ontvouwt zich in mijn
lijf, de rust die ik voel onder blauwe hemel
en pergola, het kwetteren van klatermussen
in beukenhaag
Shetlanders in de verte
de sierduif die hemelwaarts opvliegt
klaterend in haar vleugelslag,
de aalscholver strak en zwart
als speerpunt volgend zijn eigen pad, eigen weg
een koppel sierduif in sierlijke vleugelslag
– rondom –
zich lavend aan brede weiland bomen
hier is rust, berusting in vrede met – te – ervoor,
een vlierstruik biedt geborgen zijn van iets?!
het waterijsje ligt comfortabel in mijn mond
ik lik aan dit mooi geschenk van zijn
hoe mooi het is hier mooi te zijn
en zie een slankkopje sierduif
deinen in de groene beukenhaag
en hoor haar koeren,
“zoetelief, ik groet u zoetelief
dag hartedief, mijn lief”
You belong to me
I`ll belong to you        

Verrichte werkzaamheden, een Oogstfeest in de Schuytgraaf op 13 september en ons eigen herfstfeest op 26 september

In de tussentijd is er zoveel gebeurd!
Na de moeilijke start in de herfst vorig jaar was veel graan niet opgekomen en na een nat voorjaar was de grond te droog en te hard om bij te zaaien. De rogge is in de zomerhitte geoogst, gedorst, gewand en verzameld, nog niet de helft van vorig jaar, maar toch nog 40 kg!
Voor een impressie van deze Rogge werkzaamheden een foto van het oogsten, en filmpjes van het dorsen en het wannen.. Heel veel werk, maar geweldig om die binding met je eigen voedsel op deze manier op te bouwen!
Nu is de begroeiing op de akkers al weer gemaaid en ziet het er veel leger uit.

De rogge wordt met de hand verzameld
De rogge word gedorst met vlegels
Na het dorsen wordt het graan geschoond met een wanmolen

De Rogge is te koop op de Santackergaard en op het Oogstfeest van de Hoogstambrigade in de Schuytgraaf op 13 september en natuurlijk op ons eigen Herfstfeest op 26 september. Let op de agenda van de website! We willen een gedeelte van de druiven naar de sapmobiel op het Oogstfeest brengen. Komt u ook proeven?

Nieuw is dat we hulp hebben gekregen van twee bewoners van Familiehuis het  Lingeveld, twee ochtenden in de week. Ze helpen met de voorkomende werkzaamheden, zoals snoeien, oogsten van Rogge en bloemenzaad, maken van compost en dergelijke. En Joachim heeft ook belangstelling voor de bijen, fijn die hulp! Het Lingeveld biedt een veilige woonomgeving voor jong volwassenen die veel structuur nodig hebben.

Het dak van het bijenhotel is gerepareerd (waarschijnlijk hadden vogels grote gaten getrokken in de oude Riet bedekking), we hebben nieuwe zaaiplekken voor bloemen en planten gemaakt en natuurlijk veel gepraat en gefilosofeerd. Wil je ook meedoen? Geef je op voor een van de ochtenden, maandag, dinsdag of vrijdagochtend van 9.30 tot 12.30 uur of kom gewoon kopje koffie of thee drinken om half elf.

Er zijn ook leuke observaties te doen, van de vlinders die voor deze plek in Park Lingezegen geschapen lijken te zijn. Maar ook een bijtje dat langs komt met een stukje blad (een bladsnijder!) en in dezelfde prachtige kleur groen, net als haar nestel plek een cocon maakt om haar eitjes in te leggen! 

Cocon van een bladsnijderbij

Tot de volgende keer! Leo Starink

Nieuwsbericht 2, juni 2020

Met: nieuwe planten, agenda met zomerfeest (je moet je wel opgeven!)  en werkochtenden, bekende plant- en diersoorten, een van de bestuursleden aan het woord, en nieuwe projecten…

Nieuwe planten bij de klimpalen

  • Kakiboom, Diospyros kaki
  • Lotusboom of Dadelpruim, Diospyros lotus
  • Blauwe Regen, Wisteria sinensis var. prolific
  • Kiwibes, Actinidia arguta
  • Sterjasmijn of Toscaanse Jasmijn, Trachelospermum jasminoides
  • Duitse Pijp, Aristolochia macrophylia (bij de bijenstal)
  • Schijnaugurk, Akebia quinata
  • Na een Gewimperde Linde, Tilia henryana, aan de ingang, hebben we nu ook een Chinese Linde, Tilia oliveri, met mals blad, helemaal aan het eind van de wilgenboogrij.

Wat we nog krijgen (bijgestelde agenda)

De NL Doet happening moeten we gewoon weer beginnen als Corona het toelaat. Nieuwe vrijwilligers zoeken die geïnteresseerd zijn in voedselbouw en natuur is nu nog te beladen. Misschien kan dat tegen de tijd dat de Lathyrus die we gezaaid hebben gaat  bloeien!

Wel kunnen we op 26 juni de zomer  vieren: van 15 tot 19 uur ben je welkom om een kop thee te drinken, een kop soep te nuttigen of een broodje te eten, samen met ons, vaste vrijwilligers. Kennis maken met het gebied en alle veranderingen kan dan ook, met een kleine rondleiding van 20 minuten om 16 en 17 uur.
Muziek wordt er natuurlijk weer gemaakt!
Je moet jezelf en je huisgenoten wel opgeven als je wil komen, 30 is het maximum!

En hoe je kan meewerken? Op dinsdagmorgen, telkens van 10 tot 12 zijn we op de Santackergaard om nieuwe ervaringen op te doen met en onderhoud te doen aan wat we reeds gedaan hebben.  En altijd nieuw is het oogsten. Je bent welkom!

Wat we hebben…

De pruimen en de kersen  hebben prachtig in de bloesem gezeten, daarna kwamen de peren en de appels. De vruchtzetting van de Eldense Blauwe is een beetje in het water gevallen met de strenge vorst. Al deze vruchtbomen zijn familie van de Roos! Het meest indrukwekkend op het ogenblik is de haag langs het schouwpad, de Groene Loper.

De wilde rozen als Hondsroos en Egelantier staan volop in bloei en trekken veel insecten. Ook de botanische rozen aan de westkant bij het klaverpad staan in bloei (foto’s van Elieke Starink).

Naast de appels als Topaz en Schone van Boskoop hebben we  een Chinese wilde appel (Malus hupehensis) en een paar sier appeltjes… Bijzonder is dat deze wilde (sier!) appeltjes goede bestuivers zijn voor onze cultuurappels, zoals de Elstar, hier op de oude Santacker proefboerderij ontwikkeld!

Druiventeelt op de Santackergaard

Ton van Gestel bekommert zich (naast heel veel andere dingen en mensen) om de planten en laat zich inspireren door hun veelzijdigheid en geschiedenis! Hij heeft geschreven:

Ontelbaar zijn de teksten over druiven, wijnstokken, wijn en ranken, al vanuit het oude testament.  Ten goede en ten kwade. Wijn kan het hart verheugen, het kan ook de mens ten gronde richten, wijnranken kunnen vruchtbaar zijn, ze kunnen ook dor zijn en zure vruchten geven.

Al duizenden jaren is de mens op weg met zijn druivenstok. In Nederland is er in de 10de eeuw voor het eerst een vermelding van een wijngaard bij Maastricht. In Zuid-Limburg kwamen in het Maasdal en Geuldal talrijke wijngaarden. Tijdens de kleine ijstijd in de 16de en 17de eeuw verdwenen deze weer. En nu kan je ze weer volop telen, mede door de opwarming van de aarde en rassen die meer bestand zijn tegen de kou.  

Dieren op de Santackergaard

Ons meest geliefde dier is de Patrijs,  niet meer zo vaak  te zien in ons landschap:  maar wat heerlijk om in deze tijd die koppeltjes te zien. Genoeg beschutting, vers gras en mogelijkheden om te broeden, ook genoeg plekken om heen te vluchten! Een nieuwe poel om water uit te drinken.. zouden de vos en de marter ze met rust laten?

En wat te denken van de schapen? Marion Teeuwen van Imkerij Bloem is langs gekomen om een stuk langs de wilde haag te beweiden. Wat een feest om die langs te zien komen!

En ook dit steenuiltje heeft flink haar best gedaan! (foto Bart ten Westeneind)

Een bijzonder project is het Wilde-bijenhotel: een deel van de rieten kap is gemolesteerd (door vogels of de marter)  en moest hersteld worden. We hebben riet gekregen om mee te dekken (Koen Turk uit Andelst, www.koenturk.nl ), en gaan nu het vak leren!

Overige projecten

De oproep om te helpen met water geven aan de Dahlia’s heeft gewerkt.. Ze komen nu mooi op, dankzij heel wat emmertjes water pompen. En mooi staan de vlakken Rogge erbij, nu ook in bloei. Straks begint het oogsten weer, maar je kunt nog steeds Rogge kopen!

Op het ogenblik zijn we druk met de bonenstokken en veel verschillende bonen, kijk maar naar het filmpje hiernaast.

Verder worden de pompoenen op open gedeeltes gezet.

Monitoring biodiversiteit

Alles overziend heeft ook het samenwerkingsverband van de 5 voedselbossen niet stil gezeten. Het Monitoringsverslag 2019 is uitgekomen. In het najaar zal ook hierover gerapporteerd worden bij een dag over de natuur in De Park.

Tot de volgende keer!
Leo Starink

Nieuwsbericht 1, maart 2020

Foto Bart ten Westeneind

Voorjaar?

Hallo, de tijd gaat snel! Nauwelijks zijn we bekomen van de zachte winter, of het voorjaar dient zich aan, of zijn we nu weer te snel? De eerste voorjaarsbloemen zijn er in ieder geval  weer op de Santackergaard, terwijl sommige herfstbloemen niet weggegaan zijn.

Speenkruid

Die aankondiging van het nieuwe groeiseizoen moet ook gepaard gaan met de aanbieding van het jaarverslag 2019 en het beleidsplan voor 2020, hierbij, op een vernieuwde website. Hulde aan de webmaster Piet Scheepens!

Stand van zaken

Onze Gaard is best wel nat op het ogenblik, de wadi doet haar werk! We kunnen er nog net lopen, op nieuw aangelegde paden.. De mest van de kinderboerderij gaat voor het eerst bij de rozen, druiven en Eldense Blauwe. Dat is dan de mest en stro die een jaar gelegen heeft.

De bekerzwam doet het goed op die oude mest!

Monitoring …

In het kader van de monitoring van onze gezamenlijke voedselbossen konden we een camera met bewegingssensor kopen. Daar is nu het eerste resultaat van! Ik had al gehoord dat er een steenuiltje in onze mooie knotwilg had gezeten, dus wat was meer voor de hand liggend dan daar de camera te hangen.

en zie hier het resultaat …

NL-Doet op 14 maart…

De eerstkomende activiteit op de Santackergaard is de NL Doet dag op 14 maart. Heb je zin om mee te doen? Al is het een halve dag, geef je op op de site van NL Doet.

Naast palen zetten en draden trekken kun je ook de heg bijsnoeien en gewoon zoeken naar mooie plekjes op het terrein aan de 1ste Weteringsewal. Ons vind je ook op de activiteiten die op de site zijn opgenoemd.

Buitengewoon

Een dag om niet te vergeten, dat was vorig jaar de Buitengewoon dag van omroep Gelderland op de Buitenplaats in Velp. Dit jaar weer, op 7 juni! Het was ook bijzonder vanwege het project waar we veel mee ophadden: Arnhem zoemt.

Arnhem Zoemt laat van zich horen met nieuwe initiatieven in het Arnhemse. Heb je belangstelling voor wilde bijen , laat je dan verrassen door alle mogelijkheden. Van zaaien voor bijzondere bijen, tot tellen en onderscheiden van de verschillende bijen..

Nieuwsbericht 8, december 2019

Reseda maskerbij

De Santackergaard heeft een onaangename verrassing te verwerken gekregen, een rekening van een bedrijf dat copyright rechten regelt. De foto van een Resedamaskerbij  waar rechten op rusten, blijk ik nu gebruikt te hebben in de vorige nieuwsbrief. Vreemd dat dat kan, ik denk dan, de natuur is vrij van rechten. Nou, hierbij een veel mooiere foto van Astrid Boerkamp die een praatje hield op een bijeenkomst van Monitoring Voedselbossen. Een prachtig project dat Wilde (solitaire) bijen wil helpen voet aan de grond te krijgen in onze omgeving.

Wilde-bijen-monitoringsgroep

De bijen die de Wilde Bijen monitoringsgroep heeft gevonden kwamen ook aan bod.  Het Monitoringsverslag van 2018 is opgenomen bij Documenten op de Site van Santackergaard. Monitoringsverslag  2019 wordt nu vervaardigd.

We hebben ook van Astrid planten gekregen dit keer de grote Kattenstaart (op de voorgrond). Een plant die in de omgeving ook groeit, en bij ons op de Santackergaard dus nu ook.

Grote kattenstaart (voorgrond)

Bij de Grote Kattenstaart hoort natuurlijk ook een bij, de Kattenstaartdikpoot!

Een blijde verrassing…

Een blijde verrassing kregen we met Sinterklaas, een echt Roggebroodje! Sinterklaas heeft uitstekend werk verricht. Alleen weet ik nog steeds niet wie de Piet is die dat kunstje heeft mogelijk gemaakt!

We hebben ook nog Rogge en Tarwe in de aanbieding: 1 euro per 100 gram. Als zaaigoed, als koren dat je kan malen, of net als rijst voor het avondeten kan gebruiken, of, net als Sint, om een mooi rogge broodje van te bakken!

Nog meer verrassingen

Een bloeiende roos in december…

en wilde ganzen in de lucht

Einde-jaarswens

Met Kerst willen we natuurlijk iedereen verrassen met een mooie kaart, maar dat gaat niet lukken. In ieder geval een mooie plaat daarvan, en een heel gelukkig nieuw jaar gewenst!

Leo Starink namens Santackergaard

Nieuwsbericht 7, november 2019

Voorbereiding op de winter

Begin november zijn dan eindelijk de stoppels van het graan en het overblijvende “onkruid”  ondergewerkt, met een tractor met brede wielen, dus de grond is nog steeds mooi los. Niet zo diep als met ploegen en de grond is weer zaai klaar voor de winter.. De kosten zijn ook wel relatief groot, maar aan de andere kant is zoiets niet meer met de hand voor elkaar te boksen. En het betekent dat de grond ook weer ingezaaid kan worden. Het idee is om minder graan te zaaien, en dat in blokken, afgewisseld met honingklaver. Een strook van het smalle stuk aan de kant van de haag niet met graan, maar met zonnebloemen, klaver en bonen. De andere helft is al ingezaaid met tarwe, die we nog over hadden van het vorige jaar.

De patrijzen en fazanten hebben genoten van het overblijvende graan, de tarwe was best moeilijk te oogsten en te dorsen, afgezien nog van die grote hoeveelheden.

Een vergeten groente

De kliswortel was behoorlijk “aanwezig”, het schijnt dat de wortels te eten zijn. Kliswortel was lang volksvoedsel, in de Middeleeuwen werd hij in heel Europa aangeplant. Dit is dus pas echt een ‘vergeten groente’!

Ik heb het geprobeerd, maar zo laat in het jaar was die aardig verhout! Volgend jaar beter!

Die mooie prachtige wilg gekortwiekt

De wilg met haar prachtige haardos… de takken liggen nu op de grond, klaar om te verteren en voedsel te zijn voor beestjes en schuilplaats voor egels en muizen. De steenuilenkast open en bloot zichtbaar, misschien voor de Steenuiltjes niet zo leuk? Er hebben steenuiltjes gebroed! Dat werd bekend op de avond van de Monitoringsgroepen, die zich ontfermd hebben over de verschillende soortgroepen van planten, dieren en grond- en waterkwaliteit. Heeft u belangstelling om een keer mee te lopen en te tellen wat er te zien is aan bij voorbeeld vlinders, laat het weten..

Vrijdag 22 november is er Groen Café!

Op Landerij de Park is vrijdagavond van 19.30 tot 22 u Groen Café, waar de voedselbossen centraal staan. Leuk die aandacht voor de dingen die er rondom Landerij de Park gebeuren, en hun eigen dynamiek kennen. Elk Voedselbos is weer anders en dat willen we weten!

Nieuwsbericht 6, september 2019

Herfstfeest, geef je op…

De herfst begint

De herfst begint, de dagen worden snel korter. Een bewogen zomer, dat zeker! Met veel zon, ook regen, en een prima honingoogst. De pruimen waren klein, dat kan haast ook niet anders, aan die hoge bomen, met hun kleine blaadjes, wiegend in de zon. Ook wat abrikozen, maar de vogels waren er ook bij! Dat doet me denken aan de Patrijzen, wat is dat toch heerlijk, zo’n vlucht vogels voor je uit vluchtend! Ze hebben een mooie rode staartband, niet te missen als je ze achterop kijkt. We hebben een nieuwe folder in de aanbieding, met de uitnodiging al dit moois niet te missen.. Er zijn paden gemaaid, waar je eerst niet kon komen!

Rust in aantocht

Bart ten Westeneind, imker en bestuurslid heeft het volgende stukje voor ons geschreven :

Het mooie aan bijen is dat zij de gang van de vier seizoenen volgen: in de winter rust en in de zomer top drukte.  De winter wordt aangekondigd door de herfst,  een periode waar bijen weer rust vinden. De zwermdrift is al ver achter de rug en de darren worden nu dan ook vriendelijk bedankt. Zij gaan de winter niet meemaken.  Zij hebben hun taak volbracht en genoten genoeg  van hun luie leventje. Een periode van bezinning breekt aan een punt om te kijken naar wat echt belangrijk is! Gelukkig zijn wij trotse imkers die onze bijen goed verzorgen en maken het hen dan ook graag wat makkelijker: in deze periode is het bijvoeren van suikerwater in volle gang. De bijen hoeven het alleen nog maar op te slaan. Het suikerwater is voor de bijen een vervanger van de geoogste honing die eigenlijk de winter voorraad was. Een oude imker zij laatst tegen mij:  “ de bijenstad is met ongeveer 50.000 inwoners de meest georganiseerde stad op aarde,  zij weten zelf heel goed wat ze moeten doen”.  En leven dan ook rustig mee met de gang van de 4 seizoenen.

Voederbak met suikerwater, en bijen die het opdrinken

Vlindertellingen

De vlindertellingen zijn zo leuk! Het pad middendoor is een feest voor de vlinders: mogelijk wat meer beschut, warmer dus. De Bonte Zandoogjes spelen hun spel met veel bravoure, buitelend om elkaar heen. Zo ook de Icarus Blauwtjes, die vaak met elkaar dartelend de bijenstal omgeven!

Bont Zandoogje
Icarus Blauwtje
Klein Koolwitje

Grote Kattenstaart

Een heel ander spel is dat van de Grote Kattenstaart. Arnhem Zoemt heeft ze opgekweekt in samenwerking met anderen, en deelt ze uit om de Kattenstaartdikpootbij te ondersteunen. Gelukkig zitten we echt in het leefgebied van de Grote Kattenstaart, dus zoek op Bijenlint bij de Bijenstichting!

Grote Kattenstaart
Grote Kattenstaart in bloei

Granen en druiven…

De Santackergaard is natuurlijk bekend vanwege de granen die we verbouwen, Tarwe, Rogge en Gerst. De Rogge is gedorst, zit in de emmers en kan gekocht worden! Wie weet waar we de rogge kunnen laten malen en verkopen? De Tarwe is veel lastiger te behandelen, evenals de Gerst! Het kaf laat zich niet zomaar scheiden van het koren… veel van de Tarwe is blijven staan op het land, voer voor alle vogels!

De druiven zijn klein gebleven, ik ben benieuwd of dat aan de droogte lag.

Nieuwsbericht 5, juli 2019

Hittegolf

Met een nieuwe hittegolf wordt onze natuur wel erg onder druk gezet, tenminste, ik zie verschillende planten die het moeilijk hebben en zelfs doodgaan.. Vlinders zijn er ook minder, gelukkig zijn er verschillende leuke vogeltjes te horen en te zien. De patrijzen heb ik niet meer gezien, wel gehoord. De wilde bijen hebben in het zanderige wadi gedeelte weer nieuwe gaatjes in de grond gegraven wat mooi te zien was toen het een keer geregend had..


Een rups verstopt zich graag in het donker, achter een gebruikte, afgedankte raat van de honingbijen!


Deze wilde solitaire bijen bouwen hier aan hun ondergronds broedkamertje.Naast de natuur en de honingbijen (met een grote productie aan nectar dankzij ook de overdadige distelgroei) hebben we natuurlijk ook nog de echte cultuur gewassen. De Eldense Blauwe hebben voor het eerst echt gedragen, wel heel kleine vruchten, maar toch! En de granen, behalve de haver kunnen met deze temperaturen mooi drogen. De Gerst is geoogst, we zijn nu bezig met de oogst van de Rogge, daarna komt nog de Tarwe..

De oogst van de gerst verzameld in een grote zak, een eerste tussenstap..

Op de filmpjes zijn we bezig met het dorsen en het wannen van het graan, terug naar de tijd van onze grootouders! Een heel meditatief en zorgvuldig werkje! Het dorsen van het graan, en het wannen in de oude wanmolen konden we ook doen dankzij de gastvrijheid en het gereedschap van Louis Dolmans, die met Doornik Natuurakkers aan de weg timmert en nog liever akkerranden aanlegt!

Hier zijn we aan het dorsen met een vlegel
En hier wordt het kaf van het koren gescheiden met een wanmolen

Monitoringsverslag 2018

Met deze laatste versie van het Monitoringsverslag 2018 is de monitoring van de 5 voedselbossen in 2018 afgesloten. We hebben constateringen en aanbevelingen gedaan die we gedeeld hebben met verschillende organisaties en deelnemers aan de monitoring, en natuurlijk de Park Lingezegen organisatie. Goed om te weten dat we met echte natuur en echt voedsel en echte bloemen bezig zijn!

Wat willen we met de Santackergaard?

Naast alle spontane gebeurtenissen, toevalligheden, tegenvallers en aardigheden zijn er ook zaken die echt aandacht behoeven, zoals beleidsstukken en stichtingsbestuur.

Het beleidsplan is terug te vinden op de website, onder documenten en begint zo:

De Santackergaard is één van de vijf voedselbossen in Park Lingezegen, gelegen in deelgebied De Park.  Het terrein heeft een natuurbestemming en is in 2017 aangelegd volgens permacultuur principes. We  bevorderen  verschillende lagen vegetatie, hoge en lage bomen, struiken, granen, kruiden en bloemen en wortelgewassen, waarmee we  ecologische relaties creëren zoals in een bossysteem. Verschillende gradaties van licht en donker, vochtigheid en droogte geven  verschillende mogelijkheden voor flora en fauna (diversiteit). Het bodemleven en waterleven is essentieel voor de gezondheid van het systeem. Er ontstaat een verscheidenheid aan ecologische diensten zoals langdurige CO2-opslag, een habitat voor vele insecten en dieren. De Stichting Santackergaard beheert dit natuurgebied. Tegelijkertijd wil zij open staan voor andere natuurorganisaties en vrijwilligers.’

De stichting Santackergaard

(van onze nieuwe voorzitter Ineke van Middendorp-Sonneveld )

In maart 2019 werd de Santackergaard een Stichting. Toos Poels uit Arnhem werd onze voorzitter.
In juni vertelde Toos dat zij naar Utrecht ging verhuizen, naar een woongroep in de Leidse Rijn (de Kersentuin). Daarmee treedt zij af als voorzitter. Dat is jammer. We gaan haar als voorzitter missen  alsmede haar inbreng en werk op de Santackergaard.

Met Toos werd de basis gelegd voor de ‘dansakker’ de plek waar we met elkaar in een ronde cirkel fruitboompjes plantten en waar we op 22 juni ons Midzomerfeest vierden met sacrale dans. Ik heb daar heel erg van genoten. Zowel van het plantten van de boompjes in het voorjaar, als van het dansen op de Midzomerbijeenkomst.  Op 5 oktober vieren we op de Santackergaard ons oogstfeest (en ook nog Dierendag), weer met de sacrale dans. En in het midden van de cirkel staat dan de boomstronk van Toos, die ze ons bij haar afscheid schonk. We wensen Toos alle goeds in de Kersentuin in Utrecht.

Nieuwsbericht 4, juni 2019

Voorjaarsnieuws

Op 1 juni was op TV Gelderland een uitzending van Buitengewoon volledig gewijd aan Park Lingezegen. Een deel van de uitzending gaat over de Santackergaard. Als voorbereiding kwam op 9 mei een cameraploeg bij ons langs! Dit gedeelte van het programma gaat natuurlijk over bijen. Zowel over Honingbijen als over wilde of solitaire bijen.

Leo Starink en Harm Edens bezig in de bijenstal
Leo toont eieren van wilde bijen in een nagebootst houtblok

Maar van wie van de twee houd je het meest, vroeg Harm mij op de man af? Toen was ik even sprakeloos. Wat een onmogelijke vraag! Op het moment zelf houd ik van wat er voor handen komt! En natuurlijk heb ik dan zelf een natuurlijke omgeving opgezocht!

De hele aflevering van TV Gelderland Buitengewoon kun je terugkijken op Youtube.

Op 6 juli staat er een Festival Buitengewoon te gebeuren. Info en aanmelding op de site van Omroep Gelderland. Wij staan er met honingbijen en wilde bijen. Zelf waskaarsen gieten? Het kan! Ik hoop dat “Arnhem zoemt” ook meedoet, ze hebben zulke leuke initiatieven om de inwoners bewust te maken van de mogelijkheden om wilde bijen te helpen.

Hoe lok ik maskerbijen?

Op de Santackergaard wil ik de wilde Reseda graag hebben. Wilde reseda is een perfecte bijenplant, en natuurlijk ook voor de bij die haar naam aan deze plant dankt.

Reseda Maskerbij

Midzomerfeest

Op 22 juni is het  Midzomer feest gepland. Natuurlijk met muziek, warme broodjes en soep. Maar nog mooier: met dans en muziek! Er komt een groep Sacred Dance dansen, en wellicht een nieuw lied om onze verbondenheid met de natuur te vieren!


Voor wie wil mee eten: je mag zelf ook wat lekkers (vega) meenemen. En een klapstoel (en paraplu of parasol) als je wil!

Stand van de gewassen

Naast alle bloemen doen de granen het wel heel goed, net zoals de Eldense Blauwe en de druiven! Hieronder enkele mooie plaatjes van Bart ten Westeneind.

Wel een heel tijdelijke bloem!
Korenbloem tussen het graan

Naast alle bloemen doen de granen het wel heel goed, net zoals de Eldense Blauwe en de druiven! Hier enkele mooie plaatjes van Bart ten Westeneind.

Nieuwsbericht 3, april 2019

Van maatschap naar stichting

Op 13 maart ’19 kwam er een belangrijke verandering in de organisatie van de Santackergaard. Tot nu toe had de maatschap Santackergaard het laatste woord, nu is de stichting Santackergaard de beheerder geworden.

Vrijwilligers (Toos Poels en Leo Starink), wijngaardenier (Ton van Gestel), meer-dan-belangstellende (Elieke Starink-Ophoff), imker en fotograaf (Bart ten Westeneind), liedjesschrijver (Ineke van Middendorp-Sonneveld) en pruimenteler (Henk van Rheede) werken samen om er iets heel moois van te maken! De combinatie van pruimen, granen, druiven en bloemen is uniek en gaat samen met de bijen iets heel moois opleveren!

12 april Opening van de Groene Loper

Het wandelpad dat langs de Voedselbossen oploopt richting van Landerij de Park, wordt officieel geopend op 12 april om 10 uur op de Landerij. De Elstars lopen mee vanaf de Santackergaard, om 9.10 uur, en we lopen dan langs alle Voedselbossen. Belooft leuk te worden! Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk heeft hier het voortouw. De aankondiging staat uitgebreid in het laatste nieuws op onze website.

22 april Dag van de Aarde

Dan zijn we een heel eind op streek met alle aanplantingen en aangroeiingen! Komt u / jij ook op de Santackergaard? We gaan in ieder geval zaaien (als het goed is naakte haver), lekkere soep eten (met kruiden?) en misschien nog wel een lied zingen! Kijk maar op de uitnodiging!

Elke dag is iets nieuws onder de zon

Of het nu pas uitgekomen bijen zijn, of nieuwe bloemen, bloeiende pruimenbomen op een rij zijn wel heel mooi!

Het lijkt wel of de bijen die vorig jaar een ei hebben gelegd in de grond, allemaal dezelfde omstandigheden zoeken: iets vochtige, zanderige grond, het mag niet onder water gestaan hebben, en vooral in de zon gelegen zijn..

Tot de volgende keer! Leo Starink , Stichting Santackergaard