Nieuwsbericht 6, september 2019

Herfstfeest, geef je op…

De herfst begint

De herfst begint, de dagen worden snel korter. Een bewogen zomer, dat zeker! Met veel zon, ook regen, en een prima honingoogst. De pruimen waren klein, dat kan haast ook niet anders, aan die hoge bomen, met hun kleine blaadjes, wiegend in de zon. Ook wat abrikozen, maar de vogels waren er ook bij! Dat doet me denken aan de Patrijzen, wat is dat toch heerlijk, zo’n vlucht vogels voor je uit vluchtend! Ze hebben een mooie rode staartband, niet te missen als je ze achterop kijkt. We hebben een nieuwe folder in de aanbieding, met de uitnodiging al dit moois niet te missen.. Er zijn paden gemaaid, waar je eerst niet kon komen!

Rust in aantocht

Bart ten Westeneind, imker en bestuurslid heeft het volgende stukje voor ons geschreven :

Het mooie aan bijen is dat zij de gang van de vier seizoenen volgen: in de winter rust en in de zomer top drukte.  De winter wordt aangekondigd door de herfst,  een periode waar bijen weer rust vinden. De zwermdrift is al ver achter de rug en de darren worden nu dan ook vriendelijk bedankt. Zij gaan de winter niet meemaken.  Zij hebben hun taak volbracht en genoten genoeg  van hun luie leventje. Een periode van bezinning breekt aan een punt om te kijken naar wat echt belangrijk is! Gelukkig zijn wij trotse imkers die onze bijen goed verzorgen en maken het hen dan ook graag wat makkelijker: in deze periode is het bijvoeren van suikerwater in volle gang. De bijen hoeven het alleen nog maar op te slaan. Het suikerwater is voor de bijen een vervanger van de geoogste honing die eigenlijk de winter voorraad was. Een oude imker zij laatst tegen mij:  “ de bijenstad is met ongeveer 50.000 inwoners de meest georganiseerde stad op aarde,  zij weten zelf heel goed wat ze moeten doen”.  En leven dan ook rustig mee met de gang van de 4 seizoenen.

Voederbak met suikerwater, en bijen die het opdrinken

Vlindertellingen

De vlindertellingen zijn zo leuk! Het pad middendoor is een feest voor de vlinders: mogelijk wat meer beschut, warmer dus. De Bonte Zandoogjes spelen hun spel met veel bravoure, buitelend om elkaar heen. Zo ook de Icarus Blauwtjes, die vaak met elkaar dartelend de bijenstal omgeven!

Bont Zandoogje
Icarus Blauwtje
Klein Koolwitje

Grote Kattenstaart

Een heel ander spel is dat van de Grote Kattenstaart. Arnhem Zoemt heeft ze opgekweekt in samenwerking met anderen, en deelt ze uit om de Kattenstaartdikpootbij te ondersteunen. Gelukkig zitten we echt in het leefgebied van de Grote Kattenstaart, dus zoek op Bijenlint bij de Bijenstichting!

Grote Kattenstaart
Grote Kattenstaart in bloei

Granen en druiven…

De Santackergaard is natuurlijk bekend vanwege de granen die we verbouwen, Tarwe, Rogge en Gerst. De Rogge is gedorst, zit in de emmers en kan gekocht worden! Wie weet waar we de rogge kunnen laten malen en verkopen? De Tarwe is veel lastiger te behandelen, evenals de Gerst! Het kaf laat zich niet zomaar scheiden van het koren… veel van de Tarwe is blijven staan op het land, voer voor alle vogels!

De druiven zijn klein gebleven, ik ben benieuwd of dat aan de droogte lag.

Nieuwsbericht 5, juli 2019

Hittegolf

Met een nieuwe hittegolf wordt onze natuur wel erg onder druk gezet, tenminste, ik zie verschillende planten die het moeilijk hebben en zelfs doodgaan.. Vlinders zijn er ook minder, gelukkig zijn er verschillende leuke vogeltjes te horen en te zien. De patrijzen heb ik niet meer gezien, wel gehoord. De wilde bijen hebben in het zanderige wadi gedeelte weer nieuwe gaatjes in de grond gegraven wat mooi te zien was toen het een keer geregend had..


Een rups verstopt zich graag in het donker, achter een gebruikte, afgedankte raat van de honingbijen!


Deze wilde solitaire bijen bouwen hier aan hun ondergronds broedkamertje.Naast de natuur en de honingbijen (met een grote productie aan nectar dankzij ook de overdadige distelgroei) hebben we natuurlijk ook nog de echte cultuur gewassen. De Eldense Blauwe hebben voor het eerst echt gedragen, wel heel kleine vruchten, maar toch! En de granen, behalve de haver kunnen met deze temperaturen mooi drogen. De Gerst is geoogst, we zijn nu bezig met de oogst van de Rogge, daarna komt nog de Tarwe..

De oogst van de gerst verzameld in een grote zak, een eerste tussenstap..

Op de filmpjes zijn we bezig met het dorsen en het wannen van het graan, terug naar de tijd van onze grootouders! Een heel meditatief en zorgvuldig werkje! Het dorsen van het graan, en het wannen in de oude wanmolen konden we ook doen dankzij de gastvrijheid en het gereedschap van Louis Dolmans, die met Doornik Natuurakkers aan de weg timmert en nog liever akkerranden aanlegt!

Hier zijn we aan het dorsen met een vlegel
En hier wordt het kaf van het koren gescheiden met een wanmolen

Monitoringsverslag 2018

Met deze laatste versie van het Monitoringsverslag 2018 is de monitoring van de 5 voedselbossen in 2018 afgesloten. We hebben constateringen en aanbevelingen gedaan die we gedeeld hebben met verschillende organisaties en deelnemers aan de monitoring, en natuurlijk de Park Lingezegen organisatie. Goed om te weten dat we met echte natuur en echt voedsel en echte bloemen bezig zijn!

Wat willen we met de Santackergaard?

Naast alle spontane gebeurtenissen, toevalligheden, tegenvallers en aardigheden zijn er ook zaken die echt aandacht behoeven, zoals beleidsstukken en stichtingsbestuur.

Het beleidsplan is terug te vinden op de website, onder documenten en begint zo:

De Santackergaard is één van de vijf voedselbossen in Park Lingezegen, gelegen in deelgebied De Park.  Het terrein heeft een natuurbestemming en is in 2017 aangelegd volgens permacultuur principes. We  bevorderen  verschillende lagen vegetatie, hoge en lage bomen, struiken, granen, kruiden en bloemen en wortelgewassen, waarmee we  ecologische relaties creëren zoals in een bossysteem. Verschillende gradaties van licht en donker, vochtigheid en droogte geven  verschillende mogelijkheden voor flora en fauna (diversiteit). Het bodemleven en waterleven is essentieel voor de gezondheid van het systeem. Er ontstaat een verscheidenheid aan ecologische diensten zoals langdurige CO2-opslag, een habitat voor vele insecten en dieren. De Stichting Santackergaard beheert dit natuurgebied. Tegelijkertijd wil zij open staan voor andere natuurorganisaties en vrijwilligers.’

De stichting Santackergaard

(van onze nieuwe voorzitter Ineke van Middendorp-Sonneveld )

In maart 2019 werd de Santackergaard een Stichting. Toos Poels uit Arnhem werd onze voorzitter.
In juni vertelde Toos dat zij naar Utrecht ging verhuizen, naar een woongroep in de Leidse Rijn (de Kersentuin). Daarmee treedt zij af als voorzitter. Dat is jammer. We gaan haar als voorzitter missen  alsmede haar inbreng en werk op de Santackergaard.

Met Toos werd de basis gelegd voor de ‘dansakker’ de plek waar we met elkaar in een ronde cirkel fruitboompjes plantten en waar we op 22 juni ons Midzomerfeest vierden met sacrale dans. Ik heb daar heel erg van genoten. Zowel van het plantten van de boompjes in het voorjaar, als van het dansen op de Midzomerbijeenkomst.  Op 5 oktober vieren we op de Santackergaard ons oogstfeest (en ook nog Dierendag), weer met de sacrale dans. En in het midden van de cirkel staat dan de boomstronk van Toos, die ze ons bij haar afscheid schonk. We wensen Toos alle goeds in de Kersentuin in Utrecht.

Nieuwsbericht 4, juni 2019

Voorjaarsnieuws

Op 1 juni was op TV Gelderland een uitzending van Buitengewoon volledig gewijd aan Park Lingezegen. Een deel van de uitzending gaat over de Santackergaard. Als voorbereiding kwam op 9 mei een cameraploeg bij ons langs! Dit gedeelte van het programma gaat natuurlijk over bijen. Zowel over Honingbijen als over wilde of solitaire bijen.

Leo Starink en Harm Edens bezig in de bijenstal
Leo toont eieren van wilde bijen in een nagebootst houtblok

Maar van wie van de twee houd je het meest, vroeg Harm mij op de man af? Toen was ik even sprakeloos. Wat een onmogelijke vraag! Op het moment zelf houd ik van wat er voor handen komt! En natuurlijk heb ik dan zelf een natuurlijke omgeving opgezocht!

De hele aflevering van TV Gelderland Buitengewoon kun je terugkijken op Youtube.

Op 6 juli staat er een Festival Buitengewoon te gebeuren. Info en aanmelding op de site van Omroep Gelderland. Wij staan er met honingbijen en wilde bijen. Zelf waskaarsen gieten? Het kan! Ik hoop dat “Arnhem zoemt” ook meedoet, ze hebben zulke leuke initiatieven om de inwoners bewust te maken van de mogelijkheden om wilde bijen te helpen.

Hoe lok ik maskerbijen?

Op de Santackergaard wil ik de wilde Reseda graag hebben. Wilde reseda is een perfecte bijenplant, en natuurlijk ook voor de bij die haar naam aan deze plant dankt.

Reseda Maskerbij

Midzomerfeest

Op 22 juni is het  Midzomer feest gepland. Natuurlijk met muziek, warme broodjes en soep. Maar nog mooier: met dans en muziek! Er komt een groep Sacred Dance dansen, en wellicht een nieuw lied om onze verbondenheid met de natuur te vieren!


Voor wie wil mee eten: je mag zelf ook wat lekkers (vega) meenemen. En een klapstoel (en paraplu of parasol) als je wil!

Stand van de gewassen

Naast alle bloemen doen de granen het wel heel goed, net zoals de Eldense Blauwe en de druiven! Hieronder enkele mooie plaatjes van Bart ten Westeneind.

Wel een heel tijdelijke bloem!
Korenbloem tussen het graan

Naast alle bloemen doen de granen het wel heel goed, net zoals de Eldense Blauwe en de druiven! Hier enkele mooie plaatjes van Bart ten Westeneind.

Nieuwsbericht 3, april 2019

Van maatschap naar stichting

Op 13 maart ’19 kwam er een belangrijke verandering in de organisatie van de Santackergaard. Tot nu toe had de maatschap Santackergaard het laatste woord, nu is de stichting Santackergaard de beheerder geworden.

Vrijwilligers (Toos Poels en Leo Starink), wijngaardenier (Ton van Gestel), meer-dan-belangstellende (Elieke Starink-Ophoff), imker en fotograaf (Bart ten Westeneind), liedjesschrijver (Ineke van Middendorp-Sonneveld) en pruimenteler (Henk van Rheede) werken samen om er iets heel moois van te maken! De combinatie van pruimen, granen, druiven en bloemen is uniek en gaat samen met de bijen iets heel moois opleveren!

12 april Opening van de Groene Loper

Het wandelpad dat langs de Voedselbossen oploopt richting van Landerij de Park, wordt officieel geopend op 12 april om 10 uur op de Landerij. De Elstars lopen mee vanaf de Santackergaard, om 9.10 uur, en we lopen dan langs alle Voedselbossen. Belooft leuk te worden! Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk heeft hier het voortouw. De aankondiging staat uitgebreid in het laatste nieuws op onze website.

22 april Dag van de Aarde

Dan zijn we een heel eind op streek met alle aanplantingen en aangroeiingen! Komt u / jij ook op de Santackergaard? We gaan in ieder geval zaaien (als het goed is naakte haver), lekkere soep eten (met kruiden?) en misschien nog wel een lied zingen! Kijk maar op de uitnodiging!

Elke dag is iets nieuws onder de zon

Of het nu pas uitgekomen bijen zijn, of nieuwe bloemen, bloeiende pruimenbomen op een rij zijn wel heel mooi!

Het lijkt wel of de bijen die vorig jaar een ei hebben gelegd in de grond, allemaal dezelfde omstandigheden zoeken: iets vochtige, zanderige grond, het mag niet onder water gestaan hebben, en vooral in de zon gelegen zijn..

Tot de volgende keer! Leo Starink , Stichting Santackergaard

Nieuwsbericht 2, februari 2019

Voorjaar!

Natuurlijk gaat de tijd weer heel snel, zeker met dat mooie weer! dan wil ik helemaal niet binnen zitten en een verslag schrijven, terwijl er ook zoveel gebeurt om me heen, zeker op de tuin van de Santackergaard.

De bomen staan nog net niet in bloei, behalve dan de hamamelis en de kornoelje, en de bijen vliegen dat het een lieve lust is. Zo mooi is het!

Foto’s Bart ten Westeneind

We hebben 5 appels en peren bomen gekocht (zie vorige nieuwsbrief) en ze op een mooie plek gezet, met een steen in het midden. En daar maak je dan een onderdeel vanuit! Dat smaakt naar meer. Er komen een paar mooi pruimensoorten aan, maar dan witte, gele en groene soorten! Ze kunnen er dan in op de Boomplantdag van 13 maart.

Heel mooi die bloeiende sneeuwklokjes.. ook zo mooi bij de betoverde houten stam! Zouden er bijen in kunnen gaan wonen als ze een dakje krijgen?


Nu de winter de Honingklaver heeft verdord, is er ruimte voor het planten van nieuwe struiken en planten, tenminste als de oude planten worden opgeruimd.


Een heel andere tak van sport is het transplanteren. Omdat de Witte klaver zulke mooie paden maakt, goed is voor de grond, en ook nog eens zo mooi bloeit, willen we ze wel overal op de paden. Maar bij het hek kunnen we niet zaaien, dat is zo vast gelopen. Dan maar op een andere manier..

De Hamamelis bloeit na 3 weken nog steeds!

En in Nijkerk hebben we een Walnoot Broadview gevonden en Tamme kastanje Vincent van Gogh. Beide niet al te groot groeiend, met nu nog ondersteuning van de wilgenrij. Behalve de pruimenbomen komen er ook nog pioenrozen aan. Dankzij een gulle geefster. Ze zullen dit jaar nog wel niet bloeien, maar wat is er mooier dan pioenrozen? Echte rozen misschien: kijk nog maar eens naar de stam van de holle Linde! Een heuse klimroos.

En hoe ziet de rest van de agenda eruit?

Zaterdag 2 maart van 9 tot 11 gaan we het planten op de Boomfeestdag voorbereiden met gaten graven!

13 maart is het Boomplantdag: een klas kinderen komt langs daarvoor.

12 april Opening van de Groene Loper, het wandelpad dat langs de Voedselbossen oploopt richting van Landerij de Park, om 10 uur op de Landerij

22 juni feest van de Langste Dag, dan zijn we een heel eind op streek, kom jij ook op de Santackergaard?

Met vriendelijke groet, Leo Starink

Nieuwsbericht 1, februari 2019

Vooruitblik op het komende jaar

De Santackergaard krijgt een mooie structuur, die steeds meer zichtbaar wordt door wat er groeit en hoe we daar samen aan werken. In dit nieuwe jaar 2019 willen we daar aandacht aan besteden en nodigen we jou van harte uit om mee te denken en mee te doen. Een mooie uitdaging: zóveel mogelijkheden en ideetjes! Daarbij rijzen de volgende vragen:

  • De rij Rozen: staan ze op de goede plaats, op welke manier moeten ze gesnoeid worden? Samen met Jos, die houdt van hun geschiedenis en omgang ermee, gaan we er naar kijken..
  • De bijen: zou je bijen ook op een andere, een wilde manier kunnen houden? Een bevriende imker gaat het uitproberen. Of zou een holle boom nog leuker zijn voor ze?
  • Hoe organiseer je jezelf? Wil je samen werken, of liever alleen? Heb je ideeën hoe het land eruit moet zien, of kijk je liever hoe het zich ontwikkelt?
  • Zijn er bloemen die je wilt laten zien aan de wereld, of weet je planten die zo heerlijk ruiken dat de insecten ze niet kunnen laten staan?
  • Zijn er mensen die recht hebben op een mooie plek, en die je wilt introduceren?
  • Is een stichting een plek waar je met elkaar kan spreken, afspraken kan maken? En wat wil je dan laten zien, bloeiende bloemen en akkers? Of een plek van verstilling en ootmoed?

De weerselementen hebben vrij spel

De maand januari met water, heel veel water, maar wat een opluchting na een zo droge zomer!

Na het zachte begin van 2019 worden we toch nog even verrast door vorst, ijs en sneeuw,

Het nieuwe jaar begon prachtig, zoals de bedoeling was, met de bloei van de Toverhazelaar: Ze staan nog steeds te bloeien!

En daarna de sporen in de sneeuw, ze zijn niet allemaal te begrijpen, kijk maar mee…

Fruitboomcirkel

En: we hebben een cirkel met fruitbomen aangeplant: een mooie groep van appels (Schone van Boskoop, Topaz, Notarisappel, Elstar en Bramley’s Seedling) en peren (Clapp’s Favourite, Doyenné de Comice).

Ineke van Middendorp-Sonneveld schreef er het volgende over:

Het nieuwe jaar op de Santackergaard in Park Lingezegen begon voor mij met het planten van bomen. Vijf appel- en twee perenboompjes. De boompjes waren een geschenk. We waren met een groepje van vier om de klus te klaren. Waar zouden we ze zetten? En hoe?
Het mooiste leek om een cirkel te maken. Genoten heb ik van de goede samenwerking: het weghalen en verwijderen van ‘onkruid’, het bepalen van het midden van de cirkel, het graven van gaten met tenslotte: mest en boompjes in de aarde zetten. Het sluitstuk was het markeren van het midden van de cirkel met een steen. Ik droom ervan om op de Santackergaard ’s zomers, omringd door deze bomen, bij elkaar te komen voor sacrale dans.

Maarten Luther zei: ‘Als ik wist dat morgen de wereld ten onder ging, zou ik vandaag een appelboompje planten’. Het planten van een boom is een daad van geloof en hoop. Van verzet.  

 (selectie van Leo, hele blog te lezen op http://domineeineke.blogspot.com/)

Met vriendelijke groet, Leo Starink

Nieuwsbericht 6, december 2018

De natuur verandert…

De natuur verandert nu wel heel snel, de bloemen die na de regen een tweede leven waren begonnen zijn verdwenen, de dahlia’s zijn uit de grond.

De Koninginnepage is een rups geworden (met een tussenstapje als eitje) en zal ergens aan een tak zich gaan verpoppen. Ik ben begonnen om overal venkel te zaaien, de waardplant. Want dat is toch wel de allermooiste vlinder!

We hebben de grond tussen de bomen bewerkt, gemaaid en de compost en mest van de kinderboerderij van Landerij de Park ondergewerkt. De meeste wortel onkruiden zijn eruit gehaald, en de grond op richels gelegd. De meeste tarwe, rogge en gerst komt al op (2 foto’s van Kirstenfotografeert).

En het resultaat: klaar voor de winter!

Op zo’n grote tuin of Voedselbos (!) gebeurt zoveel, dat je het haast niet kan bijhouden. Nu met het opruimen van de compost gebeurde het me dat ik een distelkroon wilde opruimen:  en wat zit er onder? Niets!

 

Verslag afgelopen 2 jaar

We hebben een verslag gemaakt van de afgelopen twee jaar, daar heb je wel even werk aan! kijk maar op onze website.

En wie daar het meest baat bij heeft? Ja, planten, dieren en bezoekers. Iemand die haar ogen uitkijkt bij al die rijkdom wilde dat steunen en geeft in ieder geval een paar bomen weg. Als u een heel goed idee hebt over een bepaald  soort boom die nog mist mag u het nu zeggen!

 

Werken in de winter?

Wil je dat? Het kan! Vrijdagmiddag 28 december om half twee gaan we bramen trekken. Overal bij de knotwilgen vooral komen ze op, en we willen ze wel een beetje de baas blijven…

Komt u ook? Laat het even weten, dan nemen we een kopje thee en wat lekkers mee!

Groet, Leo Starink

Nieuwsbericht 5, oktober 2018

Oogstfeest

Op 8 september was het oogstfeest van alle gaarden en gelijktijdig de feestelijke opening van de Santackergaard. Een gelegenheidskoor bracht een Openingslied ten gehore, dat je op onze website kunt zien en beluisteren. De melodie is van Ben Klein Breteler, de tekst van Ineke van Middendorp-Sonneveld.

Op 12 september kwam de Arnhemse Koerier met een lovend artikel over de voedselbossen, die we ook op de website hebben gezet.

Nu het oogstfeest voorbij is, kan ik er alleen maar naar terug verlangen: gezelligheid, muziek, lekkere hapjes, een mooi lied, interessante verhalen en mensen! En een plek weten waar dat alles kan..
En om alles te vertellen heb ik meer tijd nodig. Die is er nu nog niet, maar komt misschien nog wel. Of heeft iemand zin om die dag in een verhaal onder te brengen?

Zaaien op 27 en 28 oktober

Na het Oogstfeest is nu een belangrijke voorbereiding voor het nieuwe jaar aan de gang. Tussen de Eldense Blauwe pruimenbomen, in twee lange rijen, zijn de stukken klaar gemaakt die dienen voor de voedselvoorziening van volgend jaar: de granen, wintertarwe, winterrogge en wintergerst.

Op de derde rij gaan we ook nog witte klaver zaaien, zo mooi voor een pad!
Op de Santackergaard gaan we aan de slag met een lichte bewerking van de grond. Wel hebben we eerst gemaaid. Daarna is met een tractor de grond bewerkt met een rotorkop eg. De grond wordt los gewoeld, tot een diepte van hoogstens 15 cm. Ook is er maaisel en mest van de kinderboerderij van de Landerij doorheen gemengd. In kleine voren wordt het graan gezaaid!

Zaterdag 27 oktober gaan we de grond voorbereiden (van 15 tot 17 uur), zondag middag 28 oktober inzaaien van 13 tot 15 uur en de grond toedekken!

Doe je mee? Natuurlijk een kopje thee, een glaasje zelf gemaakt druivensap en je mag zelf iets lekkers meenemen. Het leuke is, dat je nog een bloemetje mee terug mag nemen!

Leo Starink namens De Santackergaard

Nieuwsbericht 4, augustus 2018

Met in deze aflevering: het aankomende oogstfeest. hoe wij omgaan met jouw privacy, diversiteit op de Santackergaard en het oogsten van zaden

Oogstfeest op 8 september

De voorbereidingen voor 8 september zijn in volle gang, muziek wordt gemaakt, werkgroepen voorbereid.. en de recepten voor hapjes en drankjes gedeeld. Met name de werkgroepen zijn interessant, naast natuurlijk de opening door de wethouder. De aftrap is door Henk van Rheede om 14.15 uur met een verhaal over de achtergronden van de Eldense Blauwe. Dan gaat Elieke ons voor om 15.30 uur met tekenen naar de natuur, om 16uur gevolgd door Jan Westerlaken met een uitleg over het maken van Cider, en om 16.30 uur de bewerking van graan op kleine schaal door mijzelf. Dan begint ook het broodjes bakken (met name voor kinderen) en kan om 17 uur het inmaken van fruit beginnen dat door Christa Vogel wordt begeleid. Om 17.30 uur is dan nog pesto maken door Margreet Jellema te volgen.Komt u ook?

De Santackergaard vind je op de 1e Weteringsewal naast nr 5 in Elst.

Doorkijkje Santackergaard

Privacy

Met name het feit dat er nieuwe wetgeving is, heeft ons genoodzaakt de privacy nog eens door te nemen. We realiseren ons dat namen en email adressen goed beschermd worden bewaard, dat de website veilig is en het email verkeer afgeschermd. Voor een beter onderhoud van nieuwsbrief en website gaan we vanaf nu dan ook Mailchimp gebruiken.

Diversiteit

Bijzonder leuk aan de Santackergaard is de aard van de ondergrond. Het middenstuk, de Wadi is zanderig, het Oog van het landschap staat in contact met het grondwater, maar is wel gelijk hoger als het geregend heeft. De bruggetjes staan er wat verloren bij, zelfs de overvloedige regenval verandert daar niets aan. Op de verschillende plekken komen bij voorbeeld andere vlinders voor, op het klaverpad langs de rozen zitten blauwtjes (een kleine, heel actieve vlinder), op de Wadi zitten de Koolwitjes, en tussen de honingklaver de Atalanta’s.De Kleine Vuurvlinder is in deze tijd een geziene verschijning.. De rogge is zover, na die lange hete zomer! En heel veel bloemen, de vogels lusten de zaden wel. Met name de honingklaver en de cichorei zijn in trek. De puttertjes maken een lawaai, net zoals de zwaluwen, die in de middag een rondje komen maken.

Oogsten van zaden op 1 september

Belangrijk is natuurlijk om enige bekendheid te hebben, maar nog belangrijker om ook nog wat te bieden te hebben. Op het ogenblik zijn dat vooral zaden van bloemen en planten en dan met name van de granen de rogge. Maar ook de honingklaver en rode klaver is belangrijk als grondverbeteraar en honing leverancier voor met name bijen en hommels. Wil je mee oogsten? Dat kan op 1 september van 9.30 tot 11.30 in de ochtend. De koffie en thee staan klaar om half 10. En weet je de weg niet? Geen probleem, dan is hier de link naar Google Maps

De honingklaver wordt te drogen gelegd.

Inwinteren

Voor de bijen is het seizoen bijna over. Nu worden de volken klaar gemaakt voor de winter. Is er genoeg wintervoorraad? Is het volk groot genoeg om te overleven? En wat te doen met het korfvolkje? Ga ik het overzetten in een kast? In de korf kan ik bijna niet bijvoeren.. Er is een techniek om al kloppend de koningin te verleiden het nest te verlaten. Voorwaarde is dan wel dat het volk geen broed meer heeft, dus pas eind september. Wachten dus!
Voor de live stream betekent dit het einde van het seizoen. Nu is het al veel rustiger voor de bijen, er is niet veel meer te halen.. ze moeten suiker bijgevoerd krijgen. En we gaan ze overzetten in een houten kast. Die kan de warmte veel beter tegenhouden dan een plexiglas kast!
Maar bedankt alle partners voor het realiseren van het geheel, niet in het minst omroep Gelderland!

Leo Starink namens De Santackergaard

Nieuwsbericht 3, juli 2018

Een belangrijke gebeurtenis dit voorjaar was de plaatsing van twee holle boomstammen. Op de Santackerboerderij was een prachtige Linde gesneuveld in de storm. Het leek me een misdaad om niet een teken van deze reuzen in de tuin op te nemen. Natuurlijk was de omliggende begroeiing van de de Honingklaver nog niet zo hoog op dat moment. Een aardige boer heeft me wel geholpen bij het plaatsen!

 

De voorbereiding voor 8 september is in volle gang. Het moet een oogstfeest worden van de 4 gaarden Santackergaard, Parkse Gaard, Ecovredegaard en Cidergaard. De opening van de Santackergaard is dan een feit. Wijnte Hol is uitgenodigd de opening te verzorgen.

De aandacht gaat uit naar de bloemen, natuurlijk de kamille en de rogge maar ook die prachtige fruitbomen die het nu wat zwaarder hebben! Veel zaaigoed is helemaal niet opgekomen, we moeten het hebben van de periode vóór de grote droogte. We hebben veel groenbemesters gekregen die het vorige jaar waren over gebleven, en nu beginnen te bloeien. Met name de Gele Mosterd was opvallend, maar de Phacelia bloeide mooi en de Japanse Haver staat nu te zwaaien in de wind. De Distels die soms prachtige vergroeiingen van verschillende bloemen te samen hebben, beginnen al weer zaad te vormen.. Deze foto is nog van vóór die tijd.

 

 

Samen met Jos, hier ook op de foto, ben ik in het Belmonte Arboretum geweest, en hebben we de verzameling wilde en historische rozen gezien die daar verzameld is. Wat dat betreft staat onze rozenlaan er ook mooi, maar nog erg jong bij. Overigens bloeien sommige rozen nog steeds. Dat is ook het verschil met veel historische en ook wilde rozen: die bloeien maar een beperkte tijd, meestal eind mei en begin juni. Binnenkort maken we de lijst met rozennamen openbaar en kan je er langs op lopen. Bijzonder namelijk is namelijk ook het klaverpad waar je dan op komt: overal hangen libellen en juffers!

 

De Dahlia’s zaten erin, in één dag. Er zijn ook dahlia’s bevroren, in een schuur die niet warm genoeg bleef en in de droge sloot vroor het toch te hard, ondanks de mest en stro die we als bedekking hadden.. en nu bloeit, sinds half juni de eerste en komen de andere eraan!

 

De vogels hebben er zin in! We zien mooi de verschillen in de loop van de tijd. Waar eerst de spreeuwen de boventoon voerden, met name de spreeuwen die net uit het nest kwamen, zich verzamelden en erop los kwetterden, zijn dat nu vogels die klinken in het riet. Welke? Dat willen we graag weten! De familie Patrijs heeft zich al laten zien, maar zijn behoorlijk schuw. De hazen zijn minder schuw.

 

Als het nu maar snel gaat regenen!  Voor de volwassen vlinders lijkt dat niet veel uit te maken, kijk maar eens naar deze verzameling Dagpauwoog.  We weten niet hoe de volgende generatie op deze droogte gaat reageren!

 

In de maand juni hebben we verschillende klassen mogen ontvangen van scholen rondom ons bloemen- en voedselbos heen. Steevast zijn ze vol bewondering voor de bijen die hun eigen huis bouwen! Leuk is dat de bijenstal op de Parkse Gaard staat. Hier laat ik de kinderen op de Santackergaard blijven!

 

Voor de ouders die meekomen en leerkrachten en kinderen natuurlijk ook geldt: je mag zomaar terug komen, zonder af te spreken. Natuurlijk moet je je wel aan de regels houden, geen hond mee, niet over planten lopen, en “het oog van het landschap” met rust laten. Daar hebben we een mooi stenen paadje in aangelegd, waar de kinderen over mogen lopen naar het watertje in het midden.

 

Mama, kom mee

Van een van de ouders kreeg ik wel een heel bijzonder mailtje terug:

Vorige week maandag ging onze zoon met zijn hele klas langs de imker, leuk dachten we even kijken bij de bijen.
Tot hij terug kwam van het aller mooiste plekje van nederland zoals onze zoon de plek bij de imker noemde.
De vrijdag middag erna wist onze zoon wat hij wilde gaan doen…..mama jullie moeten dit mooie plekje zien; kom mee ik weet waar het is.Vol trots lijde hij ons naar dit speciale plekje midden in park lingezegen. Liet ons zien, voelen en ook niet te vergeten ruiken wat een bijzonder plekje dit is.
Bedankt hiervoor!

 

Leo Starink namens de Santackergaard