Graafbijen


Op de Santacker zijn verschillende broedmogelijkheden, behalve in het bijenhotelletje kunnen ze ook in de grond nestelen. Op het zandpad richting poel  is dat mooi te zien: overal zijn kleine hoopjes zand te zien, resultaat van de uitgraving! De rosse metselbij op de foto hieronder is één van deze graafbijen.

We hebben voor de zekerheid het klompenpad iets omgeleid om te voorkomen dat de nesten worden vertrapt!