Werkbericht week 46, 11-17 november 2019

Afgelopen week heb ik een begin gemaakt met zaaien van rogge en gerst. Om de 8 meter heb ik een strook van 1,5 meter ingezaaid met honingklaver en andere wilde kruiden. Wel stevige rugpijn van gekregen. Met Henk heb ik een jong boompje dat niet erg opviel tussen de bramen een mooie paal gegeven, en hebben we de dode wilgenslieten uit de wilgentunnel gehaald. Iemand anders heeft weer de paden kunnen maaien.


Zaterdag heeft de knotploeg de grote wilg gekortwiekt. Een deel van het hout moet nog wel opgeruimd worden!

Deze week 46 is werk aan de winkel op woensdagochtend  en vrijdag.

Werkbericht week 45, 4-10 november 2019

afgelopen week zijn dan eindelijk de stoppels van het graan en het overblijvende “on”kruid ondergewerkt, met een tractor met brede wielen, dus de grond is nog steeds mooi los. Niet zo diep als met ploegen en de grond is weer zaai klaar voor de winter. De kosten zijn ook wel relatief groot, 150 euro, maar aan de andere kant is zoiets niet meer met de hand voor elkaar te boksen. En het betekent dat de grond ook weer ingezaaid kan worden. Het idee is om minder graan te zaaien, en dat in blokken, afgewisseld met honingklaver. Het smalle stuk aan de kant van de haag niet met graan, maar met zonnebloemen, klaver en bonen en mais. Goed idee?
De kleine pompoentjes die we van het land gehaald hebben, smaken overigens uitstekend, dus die mogen terugkomen, maar dan op de composthopen die overal aan het ontstaan zijn.


Woensdag ochtend 6 november is weer een werkochtend, en vrijdag is het tijd om graan te gaan zaaien. Wie wil helpen?

Op zaterdag 9 november wordt de grote wilg aan de droge sloot geknot. Wat doen we met de takken?

Groet, Leo

Werkbericht week 44, 28 oktober – 3 november 2019

We gaan van start op de maandagochtend, maaien van de paden. Maandagmiddag komt Monique van Looyengoed, contactpersoon van HPC in Zetten voor maatschappelijke stagiaires.

Woensdag morgen is onze vast werkochtend.

Werkbericht week 42, 14 oktober t/m 20 oktober

Vorige week (41)  is onder andere de voorbereiding voor de 25 ste oktober van start gegaan. 55 mensen komen op bezoek, vrijwilligers op Landerij de Park. De druiven van de Santackergaard zijn nu gebotteld, in flesjes van 200 cl, in totaal 7 liter. We kunnen er 2 euro voor vragen! Ook de Rogge vindt aftrek: we rekenen 50 ct per zakje van 100 gram.  20 zakjes voor een tientje! Het zijn leuke zakjes! Ik heb er 20 gekocht om bij de honing cadeau te doen, en dat heeft geholpen!

Bij het herfstfeest waren ook de bloemen populair, mooie dahlia’s! Een bedankje voor de dansers die ons geholpen hebben.

Week 42 is een vakantieweek, voor sommigen van ons? Op de Santackergaard is er beweging op het gebied van keurmerken (Skal) : kan de Parkorganisatie de keuring en certificering van de Voedselbossen ter hand nemen? De intentie is er, en ook de intentie om daarvoor te betalen. Park Lingezegen heeft immers de gronden in eigendom. Dinsdag 15 oktober  is dit een van de onderwerpen op het 4 gaarden overleg. Ton wil er heen gaan. Voor de Santackergaard betekent het wel een boekhouding bij houden: wat gaat er in en wat gaat eruit. Voor de Parkorganisatie is het wel een vereiste dat de voedselbossen die willen meedoen gezamenlijk op trekken, met 1 penvoerder. Vereiste is natuurlijk wel de transparantie.

Woensdag 16 oktober komt wethouder Dimitri Horsthuis Tangelder naar de Santackergaard en andere gaarden, samen met de kinderburgemeester. De portefeuille van de wethouder is duurzaamheid. Voor de Santackergaard is duurzaamheid belangrijk op diversiteitsgebied: meer soorten planten en meer soorten dieren zijn belangrijk voor het natuurlijk evenwicht. Als het bijvoorbeeld erg droog is kunnen planten met minder waterbehoefte het overnemen van droogtegevoelige soorten. Meer soorten dieren betekent dat meer behoeften gedekt worden, bijvoorbeeld gekeken naar bestuiving. Duurzaamheid heeft ook betrekking op de organisatie: als meer mensen verantwoordelijk zijn voor een stuk grond als de Santackergaard,  zoals nu in de Stichting, is er meer draagvlak bij problemen, of bij successen!

Woensdagochtend is tevens de vaste werkochtend.

Werkbericht week 40, 30 september t/m 6 oktober 2019

De afgelopen week 39 stond in het teken van het dorsen van het graan. Rogge gaat goed, tarwe is veel stugger, moeilijker te dorsen. Het graan zit nu in de emmers.. te koop voor 1 euro per 100 gram. Het kaf kan verstrooid worden.
De paden zijn gemaaid, en liggen klaar voor bezoekers. De Dansakker is rond, de zaden van de Venkel kunnen geoogst worden. De bijen hebben hun wintervoer gehad en zijn onderdak, met een mooi isolatie kleedje.
De voorbereidingen voor 5 oktober zijn dus in gang gezet! we hebben een mooi recept gemaakt voor de rogge, en vraag of ook de andere recepten op de site geplaatst kunnen worden!
Ik heb een prachtig boek over wilde bijen gekocht, het Basisboek. Bij mij te leen.

Voorzichtig denken we na over het maaien van de akkers, en het roeren van de grond, zodat de groenbemester gezaaid kan worden!


Week 40 wordt erg nat, pas vrijdag kunnen we de laatste hand leggen aan de afsluiting van de zomer. Voor wie wil: vrijdagochtend, half 10 is er weer koffie en thee op de Santackergaard! Zaterdagmiddag dan het herfstfeest.


Groet, Leo

Welkom op de Santackergaard op 5 oktober

Je kunt je nog steeds aanmelden voor het herfstfeest op de Santackergaard. Hier zie je het programma van de middag:

Om 14 uur beginnen we met een rondleiding, vertellen we over de achtergrond van het Voedselbos en laten we zien wat er bereikt is.

14.30 is er voor de gasten de mogelijkheid deel te nemen aan Sacred Dance, een meditatieve dans, nu in de open lucht op de Dansakker.

15 uur laten we zien hoe de granen uit de halm gehaald worden. Rogge en Tarwe zijn te koop, wel zelf  afwegen.

15.30 gaan we druiven plukken, wel 4 verschillende soorten. Proef het verschil! Tegelijkertijd uitleg over de filosofie van het Voedselbos.

16.00 uur is de soep klaar, doe je mee? Met een verhaal en muziek moet dat smaken!

16.30 afsluiting

Nieuwsbericht 6, september 2019

Herfstfeest, geef je op…

De herfst begint

De herfst begint, de dagen worden snel korter. Een bewogen zomer, dat zeker! Met veel zon, ook regen, en een prima honingoogst. De pruimen waren klein, dat kan haast ook niet anders, aan die hoge bomen, met hun kleine blaadjes, wiegend in de zon. Ook wat abrikozen, maar de vogels waren er ook bij! Dat doet me denken aan de Patrijzen, wat is dat toch heerlijk, zo’n vlucht vogels voor je uit vluchtend! Ze hebben een mooie rode staartband, niet te missen als je ze achterop kijkt. We hebben een nieuwe folder in de aanbieding, met de uitnodiging al dit moois niet te missen.. Er zijn paden gemaaid, waar je eerst niet kon komen!

Rust in aantocht

Bart ten Westeneind, imker en bestuurslid heeft het volgende stukje voor ons geschreven :

Het mooie aan bijen is dat zij de gang van de vier seizoenen volgen: in de winter rust en in de zomer top drukte.  De winter wordt aangekondigd door de herfst,  een periode waar bijen weer rust vinden. De zwermdrift is al ver achter de rug en de darren worden nu dan ook vriendelijk bedankt. Zij gaan de winter niet meemaken.  Zij hebben hun taak volbracht en genoten genoeg  van hun luie leventje. Een periode van bezinning breekt aan een punt om te kijken naar wat echt belangrijk is! Gelukkig zijn wij trotse imkers die onze bijen goed verzorgen en maken het hen dan ook graag wat makkelijker: in deze periode is het bijvoeren van suikerwater in volle gang. De bijen hoeven het alleen nog maar op te slaan. Het suikerwater is voor de bijen een vervanger van de geoogste honing die eigenlijk de winter voorraad was. Een oude imker zij laatst tegen mij:  “ de bijenstad is met ongeveer 50.000 inwoners de meest georganiseerde stad op aarde,  zij weten zelf heel goed wat ze moeten doen”.  En leven dan ook rustig mee met de gang van de 4 seizoenen.

Voederbak met suikerwater, en bijen die het opdrinken

Vlindertellingen

De vlindertellingen zijn zo leuk! Het pad middendoor is een feest voor de vlinders: mogelijk wat meer beschut, warmer dus. De Bonte Zandoogjes spelen hun spel met veel bravoure, buitelend om elkaar heen. Zo ook de Icarus Blauwtjes, die vaak met elkaar dartelend de bijenstal omgeven!

Bont Zandoogje
Icarus Blauwtje
Klein Koolwitje

Grote Kattenstaart

Een heel ander spel is dat van de Grote Kattenstaart. Arnhem Zoemt heeft ze opgekweekt in samenwerking met anderen, en deelt ze uit om de Kattenstaartdikpootbij te ondersteunen. Gelukkig zitten we echt in het leefgebied van de Grote Kattenstaart, dus zoek op Bijenlint bij de Bijenstichting!

Grote Kattenstaart
Grote Kattenstaart in bloei

Granen en druiven…

De Santackergaard is natuurlijk bekend vanwege de granen die we verbouwen, Tarwe, Rogge en Gerst. De Rogge is gedorst, zit in de emmers en kan gekocht worden! Wie weet waar we de rogge kunnen laten malen en verkopen? De Tarwe is veel lastiger te behandelen, evenals de Gerst! Het kaf laat zich niet zomaar scheiden van het koren… veel van de Tarwe is blijven staan op het land, voer voor alle vogels!

De druiven zijn klein gebleven, ik ben benieuwd of dat aan de droogte lag.

Beleidsplan 2019-2020

De Santackergaard is één van de vijf voedselbossen in Park Lingezegen, gelegen in deelgebied De Park.   Het terrein heeft een natuurbestemming en is in 2017 aangelegd.

De teelt van diverse soorten voedsel én bloemen staat voorop: druiven, granen, Eldense Blauwe pruimen, rozen, dahlia’s, pioenrozen en andere bloemen. We doen dat  met liefde  voor de natuur, wilde planten en bijen, honingbijen, vogels, zoogdieren en insecten. We respecteren het  ondergrondse leven vans graafbijen, wormen en pissebedden, wat een wezenlijk onderdeel van die natuur is! En niet onbelangrijk: het is  een inspirerende plek om in te verblijven.

In 2019-2020 is er ook aandacht voor het volgende:

  • Vormgeven van PR
  • Samenwerking in Park Lingezegen
  • Samenwerking met Park Lingezegen organisatie
  • Educatieve bijeenkomsten voor kinderen en volwassenen organiseren
  • Diverse jaarfeesten organiseren
  • Vrijwilligers werk bieden

De volledige tekst van het beleidsplan vind je elders op deze website.

Nieuwsbericht 5, juli 2019

Hittegolf

Met een nieuwe hittegolf wordt onze natuur wel erg onder druk gezet, tenminste, ik zie verschillende planten die het moeilijk hebben en zelfs doodgaan.. Vlinders zijn er ook minder, gelukkig zijn er verschillende leuke vogeltjes te horen en te zien. De patrijzen heb ik niet meer gezien, wel gehoord. De wilde bijen hebben in het zanderige wadi gedeelte weer nieuwe gaatjes in de grond gegraven wat mooi te zien was toen het een keer geregend had..


Een rups verstopt zich graag in het donker, achter een gebruikte, afgedankte raat van de honingbijen!


Deze wilde solitaire bijen bouwen hier aan hun ondergronds broedkamertje.Naast de natuur en de honingbijen (met een grote productie aan nectar dankzij ook de overdadige distelgroei) hebben we natuurlijk ook nog de echte cultuur gewassen. De Eldense Blauwe hebben voor het eerst echt gedragen, wel heel kleine vruchten, maar toch! En de granen, behalve de haver kunnen met deze temperaturen mooi drogen. De Gerst is geoogst, we zijn nu bezig met de oogst van de Rogge, daarna komt nog de Tarwe..

De oogst van de gerst verzameld in een grote zak, een eerste tussenstap..

Op de filmpjes zijn we bezig met het dorsen en het wannen van het graan, terug naar de tijd van onze grootouders! Een heel meditatief en zorgvuldig werkje! Het dorsen van het graan, en het wannen in de oude wanmolen konden we ook doen dankzij de gastvrijheid en het gereedschap van Louis Dolmans, die met Doornik Natuurakkers aan de weg timmert en nog liever akkerranden aanlegt!

Hier zijn we aan het dorsen met een vlegel
En hier wordt het kaf van het koren gescheiden met een wanmolen

Monitoringsverslag 2018

Met deze laatste versie van het Monitoringsverslag 2018 is de monitoring van de 5 voedselbossen in 2018 afgesloten. We hebben constateringen en aanbevelingen gedaan die we gedeeld hebben met verschillende organisaties en deelnemers aan de monitoring, en natuurlijk de Park Lingezegen organisatie. Goed om te weten dat we met echte natuur en echt voedsel en echte bloemen bezig zijn!

Wat willen we met de Santackergaard?

Naast alle spontane gebeurtenissen, toevalligheden, tegenvallers en aardigheden zijn er ook zaken die echt aandacht behoeven, zoals beleidsstukken en stichtingsbestuur.

Het beleidsplan is terug te vinden op de website, onder documenten en begint zo:

De Santackergaard is één van de vijf voedselbossen in Park Lingezegen, gelegen in deelgebied De Park.  Het terrein heeft een natuurbestemming en is in 2017 aangelegd volgens permacultuur principes. We  bevorderen  verschillende lagen vegetatie, hoge en lage bomen, struiken, granen, kruiden en bloemen en wortelgewassen, waarmee we  ecologische relaties creëren zoals in een bossysteem. Verschillende gradaties van licht en donker, vochtigheid en droogte geven  verschillende mogelijkheden voor flora en fauna (diversiteit). Het bodemleven en waterleven is essentieel voor de gezondheid van het systeem. Er ontstaat een verscheidenheid aan ecologische diensten zoals langdurige CO2-opslag, een habitat voor vele insecten en dieren. De Stichting Santackergaard beheert dit natuurgebied. Tegelijkertijd wil zij open staan voor andere natuurorganisaties en vrijwilligers.’

De stichting Santackergaard

(van onze nieuwe voorzitter Ineke van Middendorp-Sonneveld )

In maart 2019 werd de Santackergaard een Stichting. Toos Poels uit Arnhem werd onze voorzitter.
In juni vertelde Toos dat zij naar Utrecht ging verhuizen, naar een woongroep in de Leidse Rijn (de Kersentuin). Daarmee treedt zij af als voorzitter. Dat is jammer. We gaan haar als voorzitter missen  alsmede haar inbreng en werk op de Santackergaard.

Met Toos werd de basis gelegd voor de ‘dansakker’ de plek waar we met elkaar in een ronde cirkel fruitboompjes plantten en waar we op 22 juni ons Midzomerfeest vierden met sacrale dans. Ik heb daar heel erg van genoten. Zowel van het plantten van de boompjes in het voorjaar, als van het dansen op de Midzomerbijeenkomst.  Op 5 oktober vieren we op de Santackergaard ons oogstfeest (en ook nog Dierendag), weer met de sacrale dans. En in het midden van de cirkel staat dan de boomstronk van Toos, die ze ons bij haar afscheid schonk. We wensen Toos alle goeds in de Kersentuin in Utrecht.

Nieuwsbericht 4, juni 2019

Voorjaarsnieuws

Op 1 juni was op TV Gelderland een uitzending van Buitengewoon volledig gewijd aan Park Lingezegen. Een deel van de uitzending gaat over de Santackergaard. Als voorbereiding kwam op 9 mei een cameraploeg bij ons langs! Dit gedeelte van het programma gaat natuurlijk over bijen. Zowel over Honingbijen als over wilde of solitaire bijen.

Leo Starink en Harm Edens bezig in de bijenstal
Leo toont eieren van wilde bijen in een nagebootst houtblok

Maar van wie van de twee houd je het meest, vroeg Harm mij op de man af? Toen was ik even sprakeloos. Wat een onmogelijke vraag! Op het moment zelf houd ik van wat er voor handen komt! En natuurlijk heb ik dan zelf een natuurlijke omgeving opgezocht!

De hele aflevering van TV Gelderland Buitengewoon kun je terugkijken op Youtube.

Op 6 juli staat er een Festival Buitengewoon te gebeuren. Info en aanmelding op de site van Omroep Gelderland. Wij staan er met honingbijen en wilde bijen. Zelf waskaarsen gieten? Het kan! Ik hoop dat “Arnhem zoemt” ook meedoet, ze hebben zulke leuke initiatieven om de inwoners bewust te maken van de mogelijkheden om wilde bijen te helpen.

Hoe lok ik maskerbijen?

Op de Santackergaard wil ik de wilde Reseda graag hebben. Wilde reseda is een perfecte bijenplant, en natuurlijk ook voor de bij die haar naam aan deze plant dankt.

Reseda Maskerbij

Midzomerfeest

Op 22 juni is het  Midzomer feest gepland. Natuurlijk met muziek, warme broodjes en soep. Maar nog mooier: met dans en muziek! Er komt een groep Sacred Dance dansen, en wellicht een nieuw lied om onze verbondenheid met de natuur te vieren!


Voor wie wil mee eten: je mag zelf ook wat lekkers (vega) meenemen. En een klapstoel (en paraplu of parasol) als je wil!

Stand van de gewassen

Naast alle bloemen doen de granen het wel heel goed, net zoals de Eldense Blauwe en de druiven! Hieronder enkele mooie plaatjes van Bart ten Westeneind.

Wel een heel tijdelijke bloem!
Korenbloem tussen het graan

Naast alle bloemen doen de granen het wel heel goed, net zoals de Eldense Blauwe en de druiven! Hier enkele mooie plaatjes van Bart ten Westeneind.