Nieuwsbericht 8, december 2019

Reseda maskerbij

De Santackergaard heeft een onaangename verrassing te verwerken gekregen, een rekening van een bedrijf dat copyright rechten regelt. De foto van een Resedamaskerbij  waar rechten op rusten, blijk ik nu gebruikt te hebben in de vorige nieuwsbrief. Vreemd dat dat kan, ik denk dan, de natuur is vrij van rechten. Nou, hierbij een veel mooiere foto van Astrid Boerkamp die een praatje hield op een bijeenkomst van Monitoring Voedselbossen. Een prachtig project dat Wilde (solitaire) bijen wil helpen voet aan de grond te krijgen in onze omgeving.

Wilde-bijen-monitoringsgroep

De bijen die de Wilde Bijen monitoringsgroep heeft gevonden kwamen ook aan bod.  Het Monitoringsverslag van 2018 is opgenomen bij Documenten op de Site van Santackergaard. Monitoringsverslag  2019 wordt nu vervaardigd.

We hebben ook van Astrid planten gekregen dit keer de grote Kattenstaart (op de voorgrond). Een plant die in de omgeving ook groeit, en bij ons op de Santackergaard dus nu ook.

Grote kattenstaart (voorgrond)

Bij de Grote Kattenstaart hoort natuurlijk ook een bij, de Kattenstaartdikpoot!

Een blijde verrassing…

Een blijde verrassing kregen we met Sinterklaas, een echt Roggebroodje! Sinterklaas heeft uitstekend werk verricht. Alleen weet ik nog steeds niet wie de Piet is die dat kunstje heeft mogelijk gemaakt!

We hebben ook nog Rogge en Tarwe in de aanbieding: 1 euro per 100 gram. Als zaaigoed, als koren dat je kan malen, of net als rijst voor het avondeten kan gebruiken, of, net als Sint, om een mooi rogge broodje van te bakken!

Nog meer verrassingen

Een bloeiende roos in december…

en wilde ganzen in de lucht

Einde-jaarswens

Met Kerst willen we natuurlijk iedereen verrassen met een mooie kaart, maar dat gaat niet lukken. In ieder geval een mooie plaat daarvan, en een heel gelukkig nieuw jaar gewenst!

Leo Starink namens Santackergaard

Werkbericht week 51, 16-22 december 2019

16 dec: een Maatschappelijke stagiair van Hendrik Pierson College komt verhaal halen bij het knotten en het zelf ook praktiseren. Zou hij ook een stukje willen schrijven over het knotten? Misschien Tipi gaan bouwen? 9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur. Tijd om langs te komen!


18 dec: tijd om de draden van de druiven te spannen? en tijd om de druiven te snoeien? van 13 tot 15 uur. Mee werken kan!


20 dec: tijd om na te denken over een vijver! Zo ja: waar, hoe, wanneer? 13 tot 15 uur.

Leo

Nieuwsbericht 7, november 2019

Voorbereiding op de winter

Begin november zijn dan eindelijk de stoppels van het graan en het overblijvende “onkruid”  ondergewerkt, met een tractor met brede wielen, dus de grond is nog steeds mooi los. Niet zo diep als met ploegen en de grond is weer zaai klaar voor de winter.. De kosten zijn ook wel relatief groot, maar aan de andere kant is zoiets niet meer met de hand voor elkaar te boksen. En het betekent dat de grond ook weer ingezaaid kan worden. Het idee is om minder graan te zaaien, en dat in blokken, afgewisseld met honingklaver. Een strook van het smalle stuk aan de kant van de haag niet met graan, maar met zonnebloemen, klaver en bonen. De andere helft is al ingezaaid met tarwe, die we nog over hadden van het vorige jaar.

De patrijzen en fazanten hebben genoten van het overblijvende graan, de tarwe was best moeilijk te oogsten en te dorsen, afgezien nog van die grote hoeveelheden.

Een vergeten groente

De kliswortel was behoorlijk “aanwezig”, het schijnt dat de wortels te eten zijn. Kliswortel was lang volksvoedsel, in de Middeleeuwen werd hij in heel Europa aangeplant. Dit is dus pas echt een ‘vergeten groente’!

Ik heb het geprobeerd, maar zo laat in het jaar was die aardig verhout! Volgend jaar beter!

Die mooie prachtige wilg gekortwiekt

De wilg met haar prachtige haardos… de takken liggen nu op de grond, klaar om te verteren en voedsel te zijn voor beestjes en schuilplaats voor egels en muizen. De steenuilenkast open en bloot zichtbaar, misschien voor de Steenuiltjes niet zo leuk? Er hebben steenuiltjes gebroed! Dat werd bekend op de avond van de Monitoringsgroepen, die zich ontfermd hebben over de verschillende soortgroepen van planten, dieren en grond- en waterkwaliteit. Heeft u belangstelling om een keer mee te lopen en te tellen wat er te zien is aan bij voorbeeld vlinders, laat het weten..

Vrijdag 22 november is er Groen Café!

Op Landerij de Park is vrijdagavond van 19.30 tot 22 u Groen Café, waar de voedselbossen centraal staan. Leuk die aandacht voor de dingen die er rondom Landerij de Park gebeuren, en hun eigen dynamiek kennen. Elk Voedselbos is weer anders en dat willen we weten!

Werkbericht week 46, 11-17 november 2019

Afgelopen week heb ik een begin gemaakt met zaaien van rogge en gerst. Om de 8 meter heb ik een strook van 1,5 meter ingezaaid met honingklaver en andere wilde kruiden. Wel stevige rugpijn van gekregen. Met Henk heb ik een jong boompje dat niet erg opviel tussen de bramen een mooie paal gegeven, en hebben we de dode wilgenslieten uit de wilgentunnel gehaald. Iemand anders heeft weer de paden kunnen maaien.


Zaterdag heeft de knotploeg de grote wilg gekortwiekt. Een deel van het hout moet nog wel opgeruimd worden!

Deze week 46 is werk aan de winkel op woensdagochtend  en vrijdag.

Werkbericht week 45, 4-10 november 2019

afgelopen week zijn dan eindelijk de stoppels van het graan en het overblijvende “on”kruid ondergewerkt, met een tractor met brede wielen, dus de grond is nog steeds mooi los. Niet zo diep als met ploegen en de grond is weer zaai klaar voor de winter. De kosten zijn ook wel relatief groot, 150 euro, maar aan de andere kant is zoiets niet meer met de hand voor elkaar te boksen. En het betekent dat de grond ook weer ingezaaid kan worden. Het idee is om minder graan te zaaien, en dat in blokken, afgewisseld met honingklaver. Het smalle stuk aan de kant van de haag niet met graan, maar met zonnebloemen, klaver en bonen en mais. Goed idee?
De kleine pompoentjes die we van het land gehaald hebben, smaken overigens uitstekend, dus die mogen terugkomen, maar dan op de composthopen die overal aan het ontstaan zijn.


Woensdag ochtend 6 november is weer een werkochtend, en vrijdag is het tijd om graan te gaan zaaien. Wie wil helpen?

Op zaterdag 9 november wordt de grote wilg aan de droge sloot geknot. Wat doen we met de takken?

Groet, Leo

Werkbericht week 44, 28 oktober – 3 november 2019

We gaan van start op de maandagochtend, maaien van de paden. Maandagmiddag komt Monique van Looyengoed, contactpersoon van HPC in Zetten voor maatschappelijke stagiaires.

Woensdag morgen is onze vast werkochtend.

Werkbericht week 42, 14 oktober t/m 20 oktober

Vorige week (41)  is onder andere de voorbereiding voor de 25 ste oktober van start gegaan. 55 mensen komen op bezoek, vrijwilligers op Landerij de Park. De druiven van de Santackergaard zijn nu gebotteld, in flesjes van 200 cl, in totaal 7 liter. We kunnen er 2 euro voor vragen! Ook de Rogge vindt aftrek: we rekenen 50 ct per zakje van 100 gram.  20 zakjes voor een tientje! Het zijn leuke zakjes! Ik heb er 20 gekocht om bij de honing cadeau te doen, en dat heeft geholpen!

Bij het herfstfeest waren ook de bloemen populair, mooie dahlia’s! Een bedankje voor de dansers die ons geholpen hebben.

Week 42 is een vakantieweek, voor sommigen van ons? Op de Santackergaard is er beweging op het gebied van keurmerken (Skal) : kan de Parkorganisatie de keuring en certificering van de Voedselbossen ter hand nemen? De intentie is er, en ook de intentie om daarvoor te betalen. Park Lingezegen heeft immers de gronden in eigendom. Dinsdag 15 oktober  is dit een van de onderwerpen op het 4 gaarden overleg. Ton wil er heen gaan. Voor de Santackergaard betekent het wel een boekhouding bij houden: wat gaat er in en wat gaat eruit. Voor de Parkorganisatie is het wel een vereiste dat de voedselbossen die willen meedoen gezamenlijk op trekken, met 1 penvoerder. Vereiste is natuurlijk wel de transparantie.

Woensdag 16 oktober komt wethouder Dimitri Horsthuis Tangelder naar de Santackergaard en andere gaarden, samen met de kinderburgemeester. De portefeuille van de wethouder is duurzaamheid. Voor de Santackergaard is duurzaamheid belangrijk op diversiteitsgebied: meer soorten planten en meer soorten dieren zijn belangrijk voor het natuurlijk evenwicht. Als het bijvoorbeeld erg droog is kunnen planten met minder waterbehoefte het overnemen van droogtegevoelige soorten. Meer soorten dieren betekent dat meer behoeften gedekt worden, bijvoorbeeld gekeken naar bestuiving. Duurzaamheid heeft ook betrekking op de organisatie: als meer mensen verantwoordelijk zijn voor een stuk grond als de Santackergaard,  zoals nu in de Stichting, is er meer draagvlak bij problemen, of bij successen!

Woensdagochtend is tevens de vaste werkochtend.

Werkbericht week 40, 30 september t/m 6 oktober 2019

De afgelopen week 39 stond in het teken van het dorsen van het graan. Rogge gaat goed, tarwe is veel stugger, moeilijker te dorsen. Het graan zit nu in de emmers.. te koop voor 1 euro per 100 gram. Het kaf kan verstrooid worden.
De paden zijn gemaaid, en liggen klaar voor bezoekers. De Dansakker is rond, de zaden van de Venkel kunnen geoogst worden. De bijen hebben hun wintervoer gehad en zijn onderdak, met een mooi isolatie kleedje.
De voorbereidingen voor 5 oktober zijn dus in gang gezet! we hebben een mooi recept gemaakt voor de rogge, en vraag of ook de andere recepten op de site geplaatst kunnen worden!
Ik heb een prachtig boek over wilde bijen gekocht, het Basisboek. Bij mij te leen.

Voorzichtig denken we na over het maaien van de akkers, en het roeren van de grond, zodat de groenbemester gezaaid kan worden!


Week 40 wordt erg nat, pas vrijdag kunnen we de laatste hand leggen aan de afsluiting van de zomer. Voor wie wil: vrijdagochtend, half 10 is er weer koffie en thee op de Santackergaard! Zaterdagmiddag dan het herfstfeest.


Groet, Leo

Welkom op de Santackergaard op 5 oktober

Je kunt je nog steeds aanmelden voor het herfstfeest op de Santackergaard. Hier zie je het programma van de middag:

Om 14 uur beginnen we met een rondleiding, vertellen we over de achtergrond van het Voedselbos en laten we zien wat er bereikt is.

14.30 is er voor de gasten de mogelijkheid deel te nemen aan Sacred Dance, een meditatieve dans, nu in de open lucht op de Dansakker.

15 uur laten we zien hoe de granen uit de halm gehaald worden. Rogge en Tarwe zijn te koop, wel zelf  afwegen.

15.30 gaan we druiven plukken, wel 4 verschillende soorten. Proef het verschil! Tegelijkertijd uitleg over de filosofie van het Voedselbos.

16.00 uur is de soep klaar, doe je mee? Met een verhaal en muziek moet dat smaken!

16.30 afsluiting