Klompenpad met graafbijenreservaat geopend

Het Percksepad in Park Lingezegen is één van de nieuwe loten aan de landelijke klompenpadenboom. Het loopt precies door ons mooie Bloemen-, Bijen- en Voedselbos. De meeste mensen vinden het prachtig, afwisselend en volgen gemakkelijk de aanwijzingen. Op een dag drie keer achter elkaar kregen we te horen: wat een paradijsje!  De enkeling die tegen de regels een hond meeneemt en vervolgens de poep laat liggen krijgt zeker niet onze achting. We moeten het gewoon maar blijven zeggen: geen honden welkom!
Wel heel welkom zijn de Graafbijen. Om hun rust niet te verstoren hebben we het pad er mooi om heen laten lopen.

Eén van de bijensoorten die hier nestelt is de Zilveren Zandbij. Bart van der Meij maakte van deze soort een toegangsbordje.

De Zilveren Zandbij is een koloniebroeder. Elk vrouwtje maakt een nest met voor ieder jong een zijgang met kamertje.

Openbare koorrepetitie 13 juli op de Santackergaard

Eén van de openbaringen van het vorig jaar was hoe leuk het is om in de openlucht te musiceren. Nu krijgen we de kans om dat mee te maken met een koor! Met de afsluiting van het seizoen zoeken we elkaar buiten op  en beginnen om 20.30 uur met de repetitie, een half (of heel ?) uurtje. Dus, zoals gezegd, openbaar en zeker inspirerend.

Decades is het koor dat dan klaar staat.   Vorig jaar was het Balkan Trio te gast, of liever gezegd waren wij te gast bij hen om hun sfeer te proeven.  Decades is een koor uit Arnhem voor alle leeftijdsgroepen, met inspiratie vanuit verschillende landen en stijlen. De toegang is gratis. Een drankje met het druivensap van de Santackergaard (wat is die lekker!) of een kopje thee is de jouwe voor 1 euro.

Zaaien en poten in 2023

Volgens de werkzaamheden leek de zomer veel eerder dan 21 juni begonnen!

Nog steeds werken we op dinsdag en woensdag morgen in wisselende groepjes. Het werk stond onvermijdelijk ook in het teken van water geven, aan het nieuwe pootgoed en de plantjes en bomen die in het begin van dit jaar en eind vorig jaar de grond in waren gegaan. Nu zijn de frambozen rijp. Heb je ze ook al geproefd? En de pruimen komen eraan! kom je helpen met plukken en eventueel verwerken van de pruimen?

Naast de Koolrabi- en Pompoen-plantjes die vóórgezaaid waren,  hadden we ook nog Chrysantenstekjes gekocht en Reseda en Siberische kool gezaaid. Experimenten met karton en compost en houtsnippers hadden een wisselend resultaat. Direct zaaien in de licht bewerkte grond was geen optie; de kluiten droogden dan te veel uit. We hadden meer succes door de grond eerst met water modderig te maken en de modder rond de zaden aan te drukken. Herinnerde ons aan de kleutertijd! Op deze manier hebben we redelijk veel open stukjes gemaakt, waar de natuur weer met nieuwe soorten planten  zichtbaar wordt. Op de volgende foto zie je Reseda, een voedselbron voor allerlei soorten bijen.

Een mooi voorbeeld van die open stukjes is vlakbij het hek waar we het vorige jaar Pastinaak gezaaid hebben. Die zijn nu in bloei gekomen (Pastinaak is een tweejarige plant). Op een van de takken is een Koninginnepage neergestreken en een eitje afgezet. Haar rups was nu mooi zichtbaar! Hij zal zich nu al snel gaan verpoppen, want hij is al behoorlijk groot.

Bespreking over de nieuwe teelten en teeltwijze…

Met de vrijwilligers hebben we een bijeenkomst belegd om ieders gedachten bij de toekomst te bespreken. Hoewel er verschil van inzicht was, hebben we wel naar elkaar kunnen luisteren en nieuwe ideeën besproken! Zo gaan we een stukje grond ontginnen, dat we gebruiken om groentes te zaaien en te laten opgroeien. Spannend, want eerdere pogingen met bonen zijn mislukt, hoewel met pastinaak en pompoen geslaagd waren. Nu gaan we wel vóórkiemen om de muizen en vogels niet alle gelegenheid te geven om alles weg te eten.  De grond zelf is nu een stuk rijker geworden, met veel wormen en meer organisch materiaal. De boer die voor ons grondbewerking uitvoerde vorig jaar zag dat ook al en gaf er over op!

Een ander stuk, dat nu omrand is met een walletje van aarde, zal wat luwer worden. Zouden daar wel de kruiden voor de keuken kunnen groeien? De grond is nog steeds rauw en hard bij droogte, maar hier bij de nu natte sloot is water voorhanden. Het is wel een mooi plekje, want er heeft eerder schapenmest gelegen! Ideaal voor een nog rijkere grond. De boom die er in het midden staat zal natuurlijk ook wel vocht en voeding opeisen, we zullen zien welke kruiden dat aankunnen! De Maggiplant doet het al.

Over het algemeen is dat de richting die we op willen: meer blad bij de bomen en struiken, houtsnippers op de paden en geen organisch materiaal afvoeren behalve op het pad langs de poel. Daar zijn de graafbijen weer actief! Ze hebben open grond nodig om hun holletjes te graven! We hopen dat de walletjes om het nieuwe kruidentuintje aan de noordkant daar ook voor gebruikt gaat worden.

Haag gesnoeid met gevolgen…

Het snoeien van de heg langs de Santacker was afgelopen winter veel werk en het opruimen van de takken nog meer. We hebben er twee mooie stapels van gemaakt. Bij het begin van de lente was een van de stapels de broedplek van een eend, die haar eieren keurig bij elkaar legde. Een vos of havik heeft alleen een stapel veertjes van de eend achter gelaten. Van de eieren geen spoor meer!

NLDoet op 10 maart

We hebben dit jaar weer meegedaan met NL Doet van Oranjefonds. We hebben boompalen besteld voor de fruitbomen rij langs de zuidelijke sloot, om de takken langs het pad te kunnen leiden. Ook kleinere paaltjes met naamplaatjes langs een hele reeks oude appelrassen die we gekregen hebben.  Door de inzet van een groep werknemers van de Enexis Netbeheerder (en een paar van onze eigen vrijwilligers)  zijn alle palen en paaltjes de grond in geslagen! Petje af voor deze noeste werkers …

Een nieuwe lente …

De Lente is begonnen, een nieuw geluid is te horen. Al is dat niet allemaal positief. Twee bestuursleden van de Santacker, Ineke en Ton, hebben hun functie neergelegd. Best wel ingrijpend. We respecteren hun beslissing en bedanken ze voor alle inzet van de afgelopen jaren! De andere bestuursleden, Bart, Henk, Elieke en Leo blijven aan om het beleid verder vorm te geven. De eerste taak van dit viertal was het schrijven van het jaarverslag over 2022, dat je op onze website kunt vinden. Een en ander verandert niets aan het jaarverslag van 2022 dat nu te vinden is op onze website!

Ook Joachim, een van onze vrijwilligers, heeft afscheid genomen. Als bedankje aan hem hebben we hem eigenaar gemaakt van een Sterappelboom die hij zelf op de Santacker kon planten. We hopen dat hij vaak komt kijken naar de groei en smaak van de vruchten! Bedankt Joachim.

Lente lunch op tweede Pinksterdag

De lentelunch die moest worden uitgesteld, vindt plaats op Pinkstermaandag 29 mei van 12 tot 14 uur. Wij zorgen voor Santackersoep en druivensap. Neem als je wil, iets extra`s mee: iets lekkers, vega, om er met elkaar een gezellige lunch van te maken. Leuk als je een toepasselijk gedichtje of lied met ons wil delen! Ook fijn als je eigen soepkom en beker meeneemt! Kom jij  of komen jullie ook?  Geeft het dan graag even door met een mailtje aan info@santackergaard.nl