Bespreking over de nieuwe teelten en teeltwijze…


Met de vrijwilligers hebben we een bijeenkomst belegd om ieders gedachten bij de toekomst te bespreken. Hoewel er verschil van inzicht was, hebben we wel naar elkaar kunnen luisteren en nieuwe ideeën besproken! Zo gaan we een stukje grond ontginnen, dat we gebruiken om groentes te zaaien en te laten opgroeien. Spannend, want eerdere pogingen met bonen zijn mislukt, hoewel met pastinaak en pompoen geslaagd waren. Nu gaan we wel vóórkiemen om de muizen en vogels niet alle gelegenheid te geven om alles weg te eten.  De grond zelf is nu een stuk rijker geworden, met veel wormen en meer organisch materiaal. De boer die voor ons grondbewerking uitvoerde vorig jaar zag dat ook al en gaf er over op!

Een ander stuk, dat nu omrand is met een walletje van aarde, zal wat luwer worden. Zouden daar wel de kruiden voor de keuken kunnen groeien? De grond is nog steeds rauw en hard bij droogte, maar hier bij de nu natte sloot is water voorhanden. Het is wel een mooi plekje, want er heeft eerder schapenmest gelegen! Ideaal voor een nog rijkere grond. De boom die er in het midden staat zal natuurlijk ook wel vocht en voeding opeisen, we zullen zien welke kruiden dat aankunnen! De Maggiplant doet het al.

Over het algemeen is dat de richting die we op willen: meer blad bij de bomen en struiken, houtsnippers op de paden en geen organisch materiaal afvoeren behalve op het pad langs de poel. Daar zijn de graafbijen weer actief! Ze hebben open grond nodig om hun holletjes te graven! We hopen dat de walletjes om het nieuwe kruidentuintje aan de noordkant daar ook voor gebruikt gaat worden.