Nieuwsbericht 4, augustus 2018

Met in deze aflevering: het aankomende oogstfeest. hoe wij omgaan met jouw privacy, diversiteit op de Santackergaard en het oogsten van zaden

Oogstfeest op 8 september

De voorbereidingen voor 8 september zijn in volle gang, muziek wordt gemaakt, werkgroepen voorbereid.. en de recepten voor hapjes en drankjes gedeeld. Met name de werkgroepen zijn interessant, naast natuurlijk de opening door de wethouder. De aftrap is door Henk van Rheede om 14.15 uur met een verhaal over de achtergronden van de Eldense Blauwe. Dan gaat Elieke ons voor om 15.30 uur met tekenen naar de natuur, om 16uur gevolgd door Jan Westerlaken met een uitleg over het maken van Cider, en om 16.30 uur de bewerking van graan op kleine schaal door mijzelf. Dan begint ook het broodjes bakken (met name voor kinderen) en kan om 17 uur het inmaken van fruit beginnen dat door Christa Vogel wordt begeleid. Om 17.30 uur is dan nog pesto maken door Margreet Jellema te volgen.Komt u ook?

De Santackergaard vind je op de 1e Weteringsewal naast nr 5 in Elst.

Doorkijkje Santackergaard

Privacy

Met name het feit dat er nieuwe wetgeving is, heeft ons genoodzaakt de privacy nog eens door te nemen. We realiseren ons dat namen en email adressen goed beschermd worden bewaard, dat de website veilig is en het email verkeer afgeschermd. Voor een beter onderhoud van nieuwsbrief en website gaan we vanaf nu dan ook Mailchimp gebruiken.

Diversiteit

Bijzonder leuk aan de Santackergaard is de aard van de ondergrond. Het middenstuk, de Wadi is zanderig, het Oog van het landschap staat in contact met het grondwater, maar is wel gelijk hoger als het geregend heeft. De bruggetjes staan er wat verloren bij, zelfs de overvloedige regenval verandert daar niets aan. Op de verschillende plekken komen bij voorbeeld andere vlinders voor, op het klaverpad langs de rozen zitten blauwtjes (een kleine, heel actieve vlinder), op de Wadi zitten de Koolwitjes, en tussen de honingklaver de Atalanta’s.De Kleine Vuurvlinder is in deze tijd een geziene verschijning.. De rogge is zover, na die lange hete zomer! En heel veel bloemen, de vogels lusten de zaden wel. Met name de honingklaver en de cichorei zijn in trek. De puttertjes maken een lawaai, net zoals de zwaluwen, die in de middag een rondje komen maken.

Oogsten van zaden op 1 september

Belangrijk is natuurlijk om enige bekendheid te hebben, maar nog belangrijker om ook nog wat te bieden te hebben. Op het ogenblik zijn dat vooral zaden van bloemen en planten en dan met name van de granen de rogge. Maar ook de honingklaver en rode klaver is belangrijk als grondverbeteraar en honing leverancier voor met name bijen en hommels. Wil je mee oogsten? Dat kan op 1 september van 9.30 tot 11.30 in de ochtend. De koffie en thee staan klaar om half 10. En weet je de weg niet? Geen probleem, dan is hier de link naar Google Maps

De honingklaver wordt te drogen gelegd.

Inwinteren

Voor de bijen is het seizoen bijna over. Nu worden de volken klaar gemaakt voor de winter. Is er genoeg wintervoorraad? Is het volk groot genoeg om te overleven? En wat te doen met het korfvolkje? Ga ik het overzetten in een kast? In de korf kan ik bijna niet bijvoeren.. Er is een techniek om al kloppend de koningin te verleiden het nest te verlaten. Voorwaarde is dan wel dat het volk geen broed meer heeft, dus pas eind september. Wachten dus!
Voor de live stream betekent dit het einde van het seizoen. Nu is het al veel rustiger voor de bijen, er is niet veel meer te halen.. ze moeten suiker bijgevoerd krijgen. En we gaan ze overzetten in een houten kast. Die kan de warmte veel beter tegenhouden dan een plexiglas kast!
Maar bedankt alle partners voor het realiseren van het geheel, niet in het minst omroep Gelderland!

Leo Starink namens De Santackergaard

Nieuwsbericht 3, juli 2018

Een belangrijke gebeurtenis dit voorjaar was de plaatsing van twee holle boomstammen. Op de Santackerboerderij was een prachtige Linde gesneuveld in de storm. Het leek me een misdaad om niet een teken van deze reuzen in de tuin op te nemen. Natuurlijk was de omliggende begroeiing van de de Honingklaver nog niet zo hoog op dat moment. Een aardige boer heeft me wel geholpen bij het plaatsen!

 

De voorbereiding voor 8 september is in volle gang. Het moet een oogstfeest worden van de 4 gaarden Santackergaard, Parkse Gaard, Ecovredegaard en Cidergaard. De opening van de Santackergaard is dan een feit. Wijnte Hol is uitgenodigd de opening te verzorgen.

De aandacht gaat uit naar de bloemen, natuurlijk de kamille en de rogge maar ook die prachtige fruitbomen die het nu wat zwaarder hebben! Veel zaaigoed is helemaal niet opgekomen, we moeten het hebben van de periode vóór de grote droogte. We hebben veel groenbemesters gekregen die het vorige jaar waren over gebleven, en nu beginnen te bloeien. Met name de Gele Mosterd was opvallend, maar de Phacelia bloeide mooi en de Japanse Haver staat nu te zwaaien in de wind. De Distels die soms prachtige vergroeiingen van verschillende bloemen te samen hebben, beginnen al weer zaad te vormen.. Deze foto is nog van vóór die tijd.

 

 

Samen met Jos, hier ook op de foto, ben ik in het Belmonte Arboretum geweest, en hebben we de verzameling wilde en historische rozen gezien die daar verzameld is. Wat dat betreft staat onze rozenlaan er ook mooi, maar nog erg jong bij. Overigens bloeien sommige rozen nog steeds. Dat is ook het verschil met veel historische en ook wilde rozen: die bloeien maar een beperkte tijd, meestal eind mei en begin juni. Binnenkort maken we de lijst met rozennamen openbaar en kan je er langs op lopen. Bijzonder namelijk is namelijk ook het klaverpad waar je dan op komt: overal hangen libellen en juffers!

 

De Dahlia’s zaten erin, in één dag. Er zijn ook dahlia’s bevroren, in een schuur die niet warm genoeg bleef en in de droge sloot vroor het toch te hard, ondanks de mest en stro die we als bedekking hadden.. en nu bloeit, sinds half juni de eerste en komen de andere eraan!

 

De vogels hebben er zin in! We zien mooi de verschillen in de loop van de tijd. Waar eerst de spreeuwen de boventoon voerden, met name de spreeuwen die net uit het nest kwamen, zich verzamelden en erop los kwetterden, zijn dat nu vogels die klinken in het riet. Welke? Dat willen we graag weten! De familie Patrijs heeft zich al laten zien, maar zijn behoorlijk schuw. De hazen zijn minder schuw.

 

Als het nu maar snel gaat regenen!  Voor de volwassen vlinders lijkt dat niet veel uit te maken, kijk maar eens naar deze verzameling Dagpauwoog.  We weten niet hoe de volgende generatie op deze droogte gaat reageren!

 

In de maand juni hebben we verschillende klassen mogen ontvangen van scholen rondom ons bloemen- en voedselbos heen. Steevast zijn ze vol bewondering voor de bijen die hun eigen huis bouwen! Leuk is dat de bijenstal op de Parkse Gaard staat. Hier laat ik de kinderen op de Santackergaard blijven!

 

Voor de ouders die meekomen en leerkrachten en kinderen natuurlijk ook geldt: je mag zomaar terug komen, zonder af te spreken. Natuurlijk moet je je wel aan de regels houden, geen hond mee, niet over planten lopen, en “het oog van het landschap” met rust laten. Daar hebben we een mooi stenen paadje in aangelegd, waar de kinderen over mogen lopen naar het watertje in het midden.

 

Mama, kom mee

Van een van de ouders kreeg ik wel een heel bijzonder mailtje terug:

Vorige week maandag ging onze zoon met zijn hele klas langs de imker, leuk dachten we even kijken bij de bijen.
Tot hij terug kwam van het aller mooiste plekje van nederland zoals onze zoon de plek bij de imker noemde.
De vrijdag middag erna wist onze zoon wat hij wilde gaan doen…..mama jullie moeten dit mooie plekje zien; kom mee ik weet waar het is.Vol trots lijde hij ons naar dit speciale plekje midden in park lingezegen. Liet ons zien, voelen en ook niet te vergeten ruiken wat een bijzonder plekje dit is.
Bedankt hiervoor!

 

Leo Starink namens de Santackergaard

Nieuwsbericht 2, mei 2018

Het voorjaar is begonnen, na die paar weken vorst, is het ijs weer gaan smelten. De grond was kaal en leek uitgeput, maar de belofte was groot: kiemen en knoppen alom. En die belofte kwam uit: overal blaadjes, bloemen, en een hoop werk en te beleven:

 • de puttertjes die gezamenlijk overtrekken en contact met elkaar lijken te onderhouden
 • de baltsroep van de patrijs
 • de luide roep van de steltlopers, Kievit, Grutto en Scholekster als ze laag overvliegen
 • de alarmroep van het waterhoentje in de zeeg naast ons
 • de tapuiten die voor ons poseren

…de witte eend die zich zo stil mogelijk verbergt tussen de groengewassen van vorig jaar

…de Eldense Blauwe die zo mooi al bloesem droeg

 • de rogge die vorige maand gezaaid is en nu fris boven de grond komt
 • de rozen die al in de knop zitten en op de volle zon zitten te wachten
 • de inheemse Vogelkers die de bloempluimen recht omhoog houdt

 

En dan de mens, die:

 • rijtjes frambozen heeft aangeplant tussen de rijtjes druiven
 • drie stroken tussen de fruitbomen heeft gefreesd: een plek voor de eenjarige teelten: graan en zonnebloemen
 • de druiven snoeide tot een korte loot
 • met een kraan de nieuwe picknickbank geplaatst heeft
 • een interview gaf aan de radio over wilde bijen en honingbijen

… met een kraan de parasol heeft geplaatst die nu een functie heeft gekregen als wildebijenhotel

… een intervieuw gaf aan TV Gelderland over het het wilde bijenhotel en de functie daarvan in de natuur

 

 • de maatschappelijk stagiair die heeft meegewerkt

 

 

 • De vrijwilligers die hebben meegewerkt aan milieu-educatie en hebben meegeholpen met zaaien en bouwen!

 

Leo Starink namens De Santackergaard

Nieuwsbericht 1, februari 2018

Doelstelling Santackergaard…

De doelstellling van ons bloemen- en voedselbos is het bedrijven van natuurlijke landbouw met respect voor natuur, diversiteit en mens.

Naast een pruimen bongerd (met Eldense Blauwe) verbouwen we druiven, graan en (wilde) bloemen. Henk van Rheede en Leo Starink zijn de beheerders in een maatschap: de Santackergaard. Er is een groep actieve vrijwilligers die de Santackergaard een warm hart toedragen.

 

Het jaar begint…

De bomen die zijn geplant op de Santackergaard, de Eldense Blauwe, de Moerbei en Prunus soorten zullen zich wel bewijzen in de loop van het jaar, de grond kan nu ingezaaid! Je kan met je oude uitgebloeide bloembollen langskomen en ze in de grond zetten in de heg langs  het schouwpad. Samen doen? Nog leuker, vind ik ook! Bel maar even…We gaan weer klaver zaaien en honingklaver, en een hoop wilde bloemen.. Misschien heb je zelf nog zaad uit de natuur van het afgelopen jaar? Hier op de Santackergaard willen we natuur beleefbaar maken, vlak om de hoek bij je woonplaats.

 

Beginnende inventarisatie

Michel Zwarts, contactpersoon voor het KNNV heeft een inventarisatie uitgevoerd voor de 5 gaarden van de mossen.

De inventarisatie maakt deel uit van een monitoringsproject waarbij we willen nagaan wat de veranderingen zijn in biotopen en planten en diergemeenschappen in de verschillende voedselbossen van De Park (foto’s Margreet Jellema).

Een paar mossen die interessant waren voor de Santackergaard zijn Oermos, in de rest van Nederland zeldzaam, en gewoon Krulmos, dat vooral bij het oog van het Landschap te vinden is.

 

 

Agenda

Op 28 februari is het publieke startsein voor de monitoring van de voedselbossen, met een lezing van Kars Veling van de vlinderstichting. De monitoring hebben we in gang gezet om duidelijk te maken wat de veranderingen zijn die we kunnen waarnemen in de levende natuur, ook al natuurlijk door de dingen die we zelf aanbrengen en veranderen. Je kan zelf meedoen door vlinders te observeren, ze te benoemen en te tellen en ze door te geven.

Na het plantwerk van het afgelopen jaar op de Santackergaard is het de beurt aan een ander initiatief om zich aan het publiek te presenteren: Appelland. Zij openen een deel van Apelland op 17 februari. Bekijk hier hun persbericht.

 

Leo Starink namens De Santackergaard

Uitnodiging Nationale bijenstrategie in de praktijk

De Bijenstrategie in de praktijk vindt plaats in de Betuwe. U wordt gastvrij ontvangen door De Fruitmotor, bij Bewust Betuwe, ANV Lingestreek en VANL-TCW die samen werken aan initiatieven voor een mooi Betuws Bijenlandschap. De bijeenkomst wordt gehouden op 20 september en begint om 10.00 u.
Ontvangstlocatie: Betuws Wijndomein, Burense Wal 5/ Erichem (Buren).

Je kunt het programma hier online bekijken en je aanmelden op deze website.

Livestream bijenkast gestopt

Omdat de bijen in De Park naar hun winterverblijf verhuizen, heeft Omroep Gelderland de livestream van een bijenkast eind augustus (tijdelijk) gestaakt. De livestream was ook in onze Nieuwsbrief van april op deze website te bekijken.

Oogstfeest Voedselbossen en opening Santackergaard op 8-9-2018

Met het motto

 “Proef de natuur in de Voedselbossen”

willen de voedselbossen In De Park, Park Lingezegen, op hun jaarlijkse oogstfeest laten zien en zeker ook proeven wat ze bedoelen wanneer ze met de natuur mee werken.

De Santackergaard aan de Weteringsewal in Elst wordt tijdens de jaarlijkse Oogstfeest op 8 september officieel geopend door wethouder Wijnte Hol. Dit gebeurt om 15 uur. De Santackergaard is de jongste van de vier voedselbossen in De Park, aan de noordzijde van de Linge.

Al vanaf 14 uur is de markt op dreef. De voedselbossen laten proeven wat voor natuurlijk lekkers ze voortbrengen. Daarbij worden ook  producten van andere lokale kleinschalige bedrijven gebruikt. Verder zijn er interessante workshops die leuke informatie combineren met praktische handigheden. Zo kan iedereen die wil onder deskundige begeleiding tekenen naar de natuur, leren fruit bewaren, horen over de geschiedenis van de Eldense Blauwe of over het houden van honingbijen en huisvesten van wilde bijen, etc.  De oogstmarkt eindigt om 18 uur.

De voedselbossen Cidergaard, Ecovredegaard en De Parkse Gaard  in De Park beleven nu hun derde zomer. We hebben elk een andere invalshoek op hetzelfde basisthema: voedsel voortbrengen door met de natuur mee te werken. Net als de Santackergaard, vorig jaar pas aangeplant,  die laat zien hoe goed een combinatie van fruit (Eldense Blauwe pruimen), bloemen en natuur uit pakt. Veel insecten hebben er een plekje, zeker wilde en honingbijen. Voedselbos Appelland, ten zuiden van de Linge, vierde zijn opening al eerder.

 

foto van de Santackergaard genomen door Yvonne van Hoorn
Foto Yvonne van Hoorn, https://www.vanhoornfotografie.nl/

Iedereen is welkom!

Honden mogen bij het hek blijven. Deelname aan de activiteiten is gratis.

Een vrije bijdrage is welkom. Voor de minder mobiele mensen is de Wombat beschikbaar!

Tijd:

8 september van 14 tot 18 uur

Plaats:

1ste Weteringsewal, naast nr.  5, 6661NB Elst (voormalige proefboerderij de Santacker). Pad langs watergang aflopen.

Ook te bereiken vanaf parkeerplekken bij Landerij De Park, 500m lopen, richting Amadeuspad .  Kom bij voorkeur met de fiets!

Meer informatie:

Leo Starink, telefoon 06 37403725, info@santackergaard.nl

Kijk ook op  https://santackergaard.nl voor de Santackergaard, op  https://deparksegaard.nl voor De Parkse Gaard, op www.ecovredegaard.nl  voor Ecovredegaard en voor de Cidergaard op www.uwecider.nl.