Voedsel telen en biodiversiteit


Augustus 2021

Achteruitgang van de soortenrijkdom om ons heen is een vaak genoemd probleem bij het telen van voedselgewassen. Terwijl ons eigen gedrag zoveel uitmaakt!  hoe ga je om met de bodem, hoeveel “chaos” (ongewenste levensvormen)  durf je te aanvaarden? Leven met de natuur is erg verhelderend: de slakken die de jonge planten opeten (we hebben geen dahlia’s dit jaar, de jonge spruiten zijn erg geliefd!), de mussen die het graan te pakken nemen zodra het rijp is, de fazanten en duiven die de Rogge plat walsen om erbij te kunnen. We moeten opletten wat er wel goed gaat. Bij voorbeeld de Honingklaver, die schijnt tegen die “natuurdruk” op te kunnen, kijk maar bij de ingezaaide strook bij de Rietkap.

Om toch iets te kunnen zeggen over het effect dat we oogsten, doen we mee aan het project “voedsel uit het bos” . De biodiversiteit van de planten in een straal van 10 meter om een, voor het voedselbos kenmerkende boom heen, wordt bepaald. Later komt ook de bodemkwaliteit aan de beurt, en de opslag van koolstof in de boom. Allemaal manieren om te kijken of de natuur zich kan herstellen! Ook de opbrengsten van het land moeten we dan vermelden neem ik aan.  We zullen de boom in het centrum een vlag geven, dan kun je zelf een inschatting maken. In ieder geval de vlinders maken het goed, met name het Bonte Zandoogje. Ze buitelen over elkaar heen bij het open stuk rondom de bijenstal. Ook de Groene Loper, de verbindende wandeling tussen de voedselbossen is veel aantrekkelijker geworden, door de gevarieerde bermbegroeiing, applaus voor het beheer! Wilt u de stand van zaken voor o.a. vlinders en planten bekijken in het afgelopen jaar? kijk op het monitoringsrapport op deze site. 

Nu volgen nog wat foto’s van het oogsten, en de mensen die ervoor zorgden. 
In de richting van de wijzers van de klok zie je achtereenvolgens de pruimenoogst, fatsoeneren van paden, nog niet geoogste moerbeien, oogst van rogge, oogst van een bijenzwerm en nogmaals rogge.