Werkbericht week 40, 30 september t/m 6 oktober 2019

De afgelopen week 39 stond in het teken van het dorsen van het graan. Rogge gaat goed, tarwe is veel stugger, moeilijker te dorsen. Het graan zit nu in de emmers.. te koop voor 1 euro per 100 gram. Het kaf kan verstrooid worden.
De paden zijn gemaaid, en liggen klaar voor bezoekers. De Dansakker is rond, de zaden van de Venkel kunnen geoogst worden. De bijen hebben hun wintervoer gehad en zijn onderdak, met een mooi isolatie kleedje.
De voorbereidingen voor 5 oktober zijn dus in gang gezet! we hebben een mooi recept gemaakt voor de rogge, en vraag of ook de andere recepten op de site geplaatst kunnen worden!
Ik heb een prachtig boek over wilde bijen gekocht, het Basisboek. Bij mij te leen.

Voorzichtig denken we na over het maaien van de akkers, en het roeren van de grond, zodat de groenbemester gezaaid kan worden!


Week 40 wordt erg nat, pas vrijdag kunnen we de laatste hand leggen aan de afsluiting van de zomer. Voor wie wil: vrijdagochtend, half 10 is er weer koffie en thee op de Santackergaard! Zaterdagmiddag dan het herfstfeest.


Groet, Leo

Welkom op de Santackergaard op 5 oktober

Je kunt je nog steeds aanmelden voor het herfstfeest op de Santackergaard. Hier zie je het programma van de middag:

Om 14 uur beginnen we met een rondleiding, vertellen we over de achtergrond van het Voedselbos en laten we zien wat er bereikt is.

14.30 is er voor de gasten de mogelijkheid deel te nemen aan Sacred Dance, een meditatieve dans, nu in de open lucht op de Dansakker.

15 uur laten we zien hoe de granen uit de halm gehaald worden. Rogge en Tarwe zijn te koop, wel zelf  afwegen.

15.30 gaan we druiven plukken, wel 4 verschillende soorten. Proef het verschil! Tegelijkertijd uitleg over de filosofie van het Voedselbos.

16.00 uur is de soep klaar, doe je mee? Met een verhaal en muziek moet dat smaken!

16.30 afsluiting

Nieuwsbericht 6, september 2019

Herfstfeest, geef je op…

De herfst begint

De herfst begint, de dagen worden snel korter. Een bewogen zomer, dat zeker! Met veel zon, ook regen, en een prima honingoogst. De pruimen waren klein, dat kan haast ook niet anders, aan die hoge bomen, met hun kleine blaadjes, wiegend in de zon. Ook wat abrikozen, maar de vogels waren er ook bij! Dat doet me denken aan de Patrijzen, wat is dat toch heerlijk, zo’n vlucht vogels voor je uit vluchtend! Ze hebben een mooie rode staartband, niet te missen als je ze achterop kijkt. We hebben een nieuwe folder in de aanbieding, met de uitnodiging al dit moois niet te missen.. Er zijn paden gemaaid, waar je eerst niet kon komen!

Rust in aantocht

Bart ten Westeneind, imker en bestuurslid heeft het volgende stukje voor ons geschreven :

Het mooie aan bijen is dat zij de gang van de vier seizoenen volgen: in de winter rust en in de zomer top drukte.  De winter wordt aangekondigd door de herfst,  een periode waar bijen weer rust vinden. De zwermdrift is al ver achter de rug en de darren worden nu dan ook vriendelijk bedankt. Zij gaan de winter niet meemaken.  Zij hebben hun taak volbracht en genoten genoeg  van hun luie leventje. Een periode van bezinning breekt aan een punt om te kijken naar wat echt belangrijk is! Gelukkig zijn wij trotse imkers die onze bijen goed verzorgen en maken het hen dan ook graag wat makkelijker: in deze periode is het bijvoeren van suikerwater in volle gang. De bijen hoeven het alleen nog maar op te slaan. Het suikerwater is voor de bijen een vervanger van de geoogste honing die eigenlijk de winter voorraad was. Een oude imker zij laatst tegen mij:  “ de bijenstad is met ongeveer 50.000 inwoners de meest georganiseerde stad op aarde,  zij weten zelf heel goed wat ze moeten doen”.  En leven dan ook rustig mee met de gang van de 4 seizoenen.

Voederbak met suikerwater, en bijen die het opdrinken

Vlindertellingen

De vlindertellingen zijn zo leuk! Het pad middendoor is een feest voor de vlinders: mogelijk wat meer beschut, warmer dus. De Bonte Zandoogjes spelen hun spel met veel bravoure, buitelend om elkaar heen. Zo ook de Icarus Blauwtjes, die vaak met elkaar dartelend de bijenstal omgeven!

Bont Zandoogje
Icarus Blauwtje
Klein Koolwitje

Grote Kattenstaart

Een heel ander spel is dat van de Grote Kattenstaart. Arnhem Zoemt heeft ze opgekweekt in samenwerking met anderen, en deelt ze uit om de Kattenstaartdikpootbij te ondersteunen. Gelukkig zitten we echt in het leefgebied van de Grote Kattenstaart, dus zoek op Bijenlint bij de Bijenstichting!

Grote Kattenstaart
Grote Kattenstaart in bloei

Granen en druiven…

De Santackergaard is natuurlijk bekend vanwege de granen die we verbouwen, Tarwe, Rogge en Gerst. De Rogge is gedorst, zit in de emmers en kan gekocht worden! Wie weet waar we de rogge kunnen laten malen en verkopen? De Tarwe is veel lastiger te behandelen, evenals de Gerst! Het kaf laat zich niet zomaar scheiden van het koren… veel van de Tarwe is blijven staan op het land, voer voor alle vogels!

De druiven zijn klein gebleven, ik ben benieuwd of dat aan de droogte lag.

Beleidsplan 2020

De Santackergaard is één van de vijf voedselbossen in Park Lingezegen, gelegen in deelgebied De Park.   Het terrein heeft een natuurbestemming en is in 2017 aangelegd.

De teelt van diverse soorten voedsel én bloemen staat voorop: druiven, granen, Eldense Blauwe pruimen, rozen, dahlia’s, pioenrozen en andere bloemen. We doen dat  met liefde  voor de natuur, wilde planten en bijen, honingbijen, vogels, zoogdieren en insecten. We respecteren het  ondergrondse leven vans graafbijen, wormen en pissebedden, wat een wezenlijk onderdeel van die natuur is! En niet onbelangrijk: het is  een inspirerende plek om in te verblijven.

In 2019-2020 is er ook aandacht voor het volgende:

  • Vormgeven van PR
  • Samenwerking in Park Lingezegen
  • Samenwerking met Park Lingezegen organisatie
  • Educatieve bijeenkomsten voor kinderen en volwassenen organiseren
  • Diverse jaarfeesten organiseren
  • Vrijwilligers werk bieden

De volledige tekst van het beleidsplan vind je elders op deze website.