Wilde planten en dieren

Onze Santackergaard zou geen bloemen- of voedselbos zijn zonder de natuur: vlinders, bijen, bodemdieren en ook alle andere gasten, zoals mensen en andere meervoeters!

De mooiste tot nu toe is de koninginnepage geweest, de meest gewenste de patrijs. Dagelijks zien we de mussen en puttertjes foerageren op de Melde en de Zonnebloemen..

De mooiste waarnemingen hoop ik te publiceren.

Mei 2019

Bart ten Westeneind kreeg 2 prachtige vlinders voor zijn lens!

 

Koninginnepage

Bruin Blauwtje