Werkbericht week 44, 28 oktober – 3 november 2019


We gaan van start op de maandagochtend, maaien van de paden. Maandagmiddag komt Monique van Looyengoed, contactpersoon van HPC in Zetten voor maatschappelijke stagiaires.

Woensdag morgen is onze vast werkochtend.