Nieuwsbericht 5, juli 2019


Hittegolf

Met een nieuwe hittegolf wordt onze natuur wel erg onder druk gezet, tenminste, ik zie verschillende planten die het moeilijk hebben en zelfs doodgaan.. Vlinders zijn er ook minder, gelukkig zijn er verschillende leuke vogeltjes te horen en te zien. De patrijzen heb ik niet meer gezien, wel gehoord. De wilde bijen hebben in het zanderige wadi gedeelte weer nieuwe gaatjes in de grond gegraven wat mooi te zien was toen het een keer geregend had..


Een rups verstopt zich graag in het donker, achter een gebruikte, afgedankte raat van de honingbijen!


Deze wilde solitaire bijen bouwen hier aan hun ondergronds broedkamertje.Naast de natuur en de honingbijen (met een grote productie aan nectar dankzij ook de overdadige distelgroei) hebben we natuurlijk ook nog de echte cultuur gewassen. De Eldense Blauwe hebben voor het eerst echt gedragen, wel heel kleine vruchten, maar toch! En de granen, behalve de haver kunnen met deze temperaturen mooi drogen. De Gerst is geoogst, we zijn nu bezig met de oogst van de Rogge, daarna komt nog de Tarwe..

De oogst van de gerst verzameld in een grote zak, een eerste tussenstap..

Op de filmpjes zijn we bezig met het dorsen en het wannen van het graan, terug naar de tijd van onze grootouders! Een heel meditatief en zorgvuldig werkje! Het dorsen van het graan, en het wannen in de oude wanmolen konden we ook doen dankzij de gastvrijheid en het gereedschap van Louis Dolmans, die met Doornik Natuurakkers aan de weg timmert en nog liever akkerranden aanlegt!

Hier zijn we aan het dorsen met een vlegel
En hier wordt het kaf van het koren gescheiden met een wanmolen

Monitoringsverslag 2018

Met deze laatste versie van het Monitoringsverslag 2018 is de monitoring van de 5 voedselbossen in 2018 afgesloten. We hebben constateringen en aanbevelingen gedaan die we gedeeld hebben met verschillende organisaties en deelnemers aan de monitoring, en natuurlijk de Park Lingezegen organisatie. Goed om te weten dat we met echte natuur en echt voedsel en echte bloemen bezig zijn!

Wat willen we met de Santackergaard?

Naast alle spontane gebeurtenissen, toevalligheden, tegenvallers en aardigheden zijn er ook zaken die echt aandacht behoeven, zoals beleidsstukken en stichtingsbestuur.

Het beleidsplan is terug te vinden op de website, onder documenten en begint zo:

De Santackergaard is één van de vijf voedselbossen in Park Lingezegen, gelegen in deelgebied De Park.  Het terrein heeft een natuurbestemming en is in 2017 aangelegd volgens permacultuur principes. We  bevorderen  verschillende lagen vegetatie, hoge en lage bomen, struiken, granen, kruiden en bloemen en wortelgewassen, waarmee we  ecologische relaties creëren zoals in een bossysteem. Verschillende gradaties van licht en donker, vochtigheid en droogte geven  verschillende mogelijkheden voor flora en fauna (diversiteit). Het bodemleven en waterleven is essentieel voor de gezondheid van het systeem. Er ontstaat een verscheidenheid aan ecologische diensten zoals langdurige CO2-opslag, een habitat voor vele insecten en dieren. De Stichting Santackergaard beheert dit natuurgebied. Tegelijkertijd wil zij open staan voor andere natuurorganisaties en vrijwilligers.’

De stichting Santackergaard

(van onze nieuwe voorzitter Ineke van Middendorp-Sonneveld )

In maart 2019 werd de Santackergaard een Stichting. Toos Poels uit Arnhem werd onze voorzitter.
In juni vertelde Toos dat zij naar Utrecht ging verhuizen, naar een woongroep in de Leidse Rijn (de Kersentuin). Daarmee treedt zij af als voorzitter. Dat is jammer. We gaan haar als voorzitter missen  alsmede haar inbreng en werk op de Santackergaard.

Met Toos werd de basis gelegd voor de ‘dansakker’ de plek waar we met elkaar in een ronde cirkel fruitboompjes plantten en waar we op 22 juni ons Midzomerfeest vierden met sacrale dans. Ik heb daar heel erg van genoten. Zowel van het plantten van de boompjes in het voorjaar, als van het dansen op de Midzomerbijeenkomst.  Op 5 oktober vieren we op de Santackergaard ons oogstfeest (en ook nog Dierendag), weer met de sacrale dans. En in het midden van de cirkel staat dan de boomstronk van Toos, die ze ons bij haar afscheid schonk. We wensen Toos alle goeds in de Kersentuin in Utrecht.