En de bijen, ze vliegen door


Zie je het stuifmeel aan de pootjes van de bovenste bij?
Helder blauw, van de Phacelia?

foto's Bart ten Westeneind

En de bijen, ze vliegen door..

 
Zie je het stuifmeel aan de pootjes van de bovenste bij?
Helder blauw, van de Phacelia? De zaden zijn via de volkstuin aan de Platenmakersstraat op de bloemenpluktuin terecht gekomen (wat nu de kasteeltuin van de Driestroom is geworden, iets verderop naar het noorden, bij de Landerij)

foto’s Bart ten Westeneind

Na de vorst kregen we uiteindelijk ook nog sneeuw, wat een genade voor het land, het lijkt wel of alles gedoopt werd met nieuwe energie! Dat is wel een nieuwjaarswens waard..En alsof dat allemaal nog niet genoeg was, werden de pruimenbomen van de Eldense Blauwe nog gebracht, uit het verre Margraten, nu in de Betuwse Klei geplant met verse mist! Een stukje verderop werd hard gewerkt aan de bijenstal, waar we al een volk voor hebben..

13 december, er is veel gebeurd!

  • De wijnstokken zijn schoon gezet en de eerste draden zijn gespannen, de buigdraad en de binddraa
  • We zijn verder gegaan met de zonnebloemen op stapels te leggen
  • De dahlia’s zijn naar hun winterverblijf, twee stapels gaan we proberen op de tuin over te houden, een wat dieper aan het eind van de uitgegraven sloot, de ander in de composthoop
  • Bart heeft een begin gemaakt met een bijenstalletje, gemaakt van 4 forse slieten met dwarsverbindingen, de oude wilgenboom van iets verderop geeft luwte aan de bijenkast. In de sneeuw zie je mooi de warmte van het vlieggat.
  • Twee bestellingen, van Halesia en Arborealis zijn binnengekomen, met prachtige nieuwe planten en bomen, allemaal vanwege bloei en reuk interessant, ook voor bijen!
  • Met het planten zijn nu de 4 zijden van het perceel omzoomd. De lange oostkant is begin dit jaar als haag aangeplant, de lange westkant zijn rozen en voornamelijk prunus soorten, de noordkant worden moerbei veelal, waarbij ook door snoei het goed mogelijk is een vorm te maken, bijvoorbeeld voor een levende brug, en de zuidkant wordt door de toverhazelaars gemarkeerd, maar ook door twee moerbeien.

Start vlinderproject op 28 februari

Met de start van dit Vlinderproject kan je mee doen met vlinders tellen en herkennen, en registreren! de Vlinderstichting verzorgt de introductie op 28 februari op de Landerij!

Lezing door Kars Veling over vlinders voor voedselbossen in De Park

Vlinders zijn sieraden in de natuur. Kars Veling van de Vlinderstichting kan hier boeiend over vertellen en ze laten zien in al hun fleurige verscheidenheid. De vijf jonge voedselbossen in De Park nodigen hem uit. Iedereen is welkom en hopelijk zijn er na afloop enkele mensen die willen meehelpen om vlinders te tellen.

Het overgrote deel van de vlinders bestaat uit een beperkt aantal soorten dat goed te herkennen is. Daarom is vlinders tellen snel te leren, zeker door in een groepje te werken.

In de voedselbossen groeit en bloeit de natuur. Naast de aangeplante bomen en struiken die goed voedsel gaan opleveren, vindt een rijk spontaan planten- en dierenleven hier hun plek. Maar hoe rijk is dit? Vlinders tellen geeft een deel van het antwoord en ook inzicht in de landelijke vlinderstand doordat de Vlinderstichting deze gegevens verzamelt. De desbetreffende voedselbossen zijn: Cidergaard, Ecovredegaard, Parkse Gaard, Santackergaard en Appelland.

Locatie: Landerij De Park, De Park 12, 6661 NW Elst(Gld)
Datum: woensdag 28 februari 2018

Aanvang 20:00 uur, koffie vanaf 19.45 uur. Toegang gratis