Nieuwsbrief Santackergaard

Nieuwsbrief Santackergaard

‍Nieuwsbrief

‍24 Maart 2023  

 Ontmoetingen in het landschap, met mensen, dieren en planten


Monitoring van bijen, vlinders, planten en vogels

Mei 2022

Onlangs verscheen het overzicht van Monitoring 2021 voor de 5 gaarden, dat je op onze site kunt lezen. We pikken er enkele soorten uit die voor de Santackergaard van betekenis zijn.

Bijen, is er een big five en zijn er soorten die we graag in aantal zien toenemen? Een dag na het verschijnen van de Monitoring is er voor het eerst in onze voedselbossen een Sachembij (Anthophora) gespot.  Ook bij de Nationale bijentelling is deze bij vaak genoemd, dus zo gek is het ook niet. Sachembijen hebben een hommelachtig uiterlijk: een dikke beharing en een lange tong. Hun naam hebben ze te danken aan de beharing op de middelste poten. Volgens de grootvader van de Nederlandse natuurbeweging, Jac. P. Thijsse, zouden deze lange haren, of kwastjes, lijken op de franje aan de broek van een indiaans opperhoofd. We hopen deze bij in de toekomst vaker te mogen zien! 

Onze jaarlijkse Vlindertelling  is weer begonnen. De Koninginnepage liet zich ook weer zien. In de vorige nieuwsbrief lieten we een foto zien met een rups van deze soort op de Venkel. Hier zie je een plaatje met de vlinder zelf.

‍Niet alleen voor bijen, maar ook voor andere diersoorten als vogels stellen we meldingen van voorbijgangers op prijs. Als voorbeeld Patrijzen, in deze tijd zijn ze elke dag wel even te zien. Je kan ze laten meetellen, door ze op te geven aan waarneming.nl of laat het gewoon weten via info@santackergaard.nl . Of maak een foto! Zijn ze te snel weer gevlogen? Jammer dan…

 

Het Waterdrieblad is een van onze bloeiende planten, met name deze foto van Marian Buurman is prachtig! Ze staan in het poeltje natuurlijk, in het midden van de Santacker, dat contact maakt met het grondwater.

‍We nodigen mensen uit die het leuk vinden om dit jaar mee te doen aan het monitoren. Geef je op bij info@santackergaard.nl. Er is geen voorkennis vereist, je kunt meelopen met mensen die ervaring hebben met de planten- en diersoorten die je interessant vindt.

Gedaan en nog te doen...

Het dak van de bijenstal is versterkt en voorzien van vetplanten; het is nu af. Wat is de functie van die vetplanten? Ze zijn een extra voorbeeld van samengaan van techniek en natuur, en natuurlijk temperen ze de hete zon op het dak!  We vangen ook het regenwater op!  In een grote bak waar een heel stel kleine groene kikkers zich verzamelen. 

 

 

De waterkwaliteit staat onder druk. We moeten het het Waterschap stimuleren om meer Riet te laten staan! Het zou zo leuk zijn als zij zich ook meer aan ons laten zien. Ik zal ze uitnodigen hiervoor! Riet zorgt ervoor dat het water gefilterd wordt door de wortelmassa en dus helderder wordt, maar ook dat het oude riet gebruikt wordt door Rietgors en Rietzanger als hun leefgebied.

 

De groei van de Reuzenberenklauw loopt de spuigaten uit: we moeten het onder de aandacht van beheer Park Lingezegen brengen. Het is een grote plant die geen andere planten duldt in haar nabijheid, en zich bovendien enorm uitbreidt, zowel met wortelstokken  als met zaadvorming.  Wel mooi trouwens, en een heel aparte geur!

 

Zaaien van soorten als Boekweit kan pas na de IJsheiligen omdat de kiemplanten gevoelig zijn voor nachtvorst. Oerrogge kan pas in het najaar gezaaid worden, maar Lathyrus kan nu al wel: bij de Tovertunnel, waar een aantal vaste planten zijn doodgegaan.

Honingklaver (foto links) in de buurt van de rietkap, Pastinaak en Lavas en Venkel zijn al wel gezaaid en komen nu op. De familie kan meekomen om het resultaat te bewonderen!

Bezoekers en bijeenkomsten

 Op elke dinsdagochtend werken we en drinken we samen koffie en thee op de Santacker; je bent uitgenodigd, al is het om een paar bloemen te plukken. 10 Juli is een bijzondere dag voor de Santacker. Als je dan langs komt, word je onderdeel van een kunstproject over de Romeinse erfenis van Park Lingezegen, zie de aankondiging.

We ontvangen regelmatig maatschappelijke stagiaires van Lyceum Elst. Onlangs wilde ook een student van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen kennis maken met een voedselbos en werd gelijk aan het werk gezet!Ook voor deskundigen op het gebied van landschapsbeheeer bevat de Santackergaard boeiende kost. Een oude sloot is hier eerst dicht gegooid en daarna weer open getrokken om meer reliëf in het landschap te krijgen. De groep was zo geboeid, dat fotograaf Marian Buurman alléén de ruggen in beeld wist te krijgen.

 

Een lied over een netelige kwestie

Door stikstofgassen van auto’s en industrie (verbranding) en landbouw (bemesting)  verandert onze atmosfeer! Brandnetels en bramen zijn planten die dat goed kunnen gebruiken en profiteren. Ze zijn natuurlijk niet “slecht” maar geven wel aan dat er gevaarlijke tendensen aan de gang zijn in onze maatschappij! Natuurlijk komt daar ook nog de CO2 bij die vrijkomt en zo een broeikasgas is geworden. Nog meer oppassen! 

Door een lied te schrijven en te zingen bij een van de minder aangename ontwikkelingen van de plantengroei op de Santacker en eigenlijk overal maakt Ben Klein Breteler het probleem dat we met elkaar scheppen pijnlijk duidelijk.

 

Het lied van Ben die zichzelf begeleidt is elders te beluisteren.

 

Hier volgt de conclusie van het lied:

De bramen en de brandnetels, wat gaan we er mee doen?
Je kunt ze lekker laten staan, tenslotte is het groen.
Het plaatselijk verwijderen is veel en erg zwaar werk
Maar lijkt toch onontkoombaar en het maakt je spieren sterk!

Het netellied, het netellied, wat wordt het op den duur?
We staan op de Santackergaard, een prachtig stuk natuur,
Een stukje aa-aards waar iedereen geniet
Dat willen wij zo houden en dus zingen wij dit lied.https://santackergaard.nl

info@santackergaard.nl

+31 (0)6 37 40 37 25 (Leo Starink)